Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN

Hinh anh Hom thu gop yNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam quy đnh v hot đng thông tin tín dng ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư xem tại đây. Mi ý kiến đóng góp gi v Phòng Qun lý doanh nghip và đơn v s nghip- V Tài chính Kế toán - Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, s 25 Lý Thường Kit, Hà Ni (Đin thoi: 02439364383; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 1688 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.