Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Giám đốc Pháp lý của Fifth Third Bancorp sẽ được đề cử làm Chủ tịch FDIC?

Giam doc Phap ly cua Fifth Third BancorpTheo thông tin chính thc t Nhà Trng, Tng thng M Donald Trump đã lên kế hoch đ c nhân s cho v trí Ch tch Tng công ty BHTG Liên bang (FDIC). Người được nhc ti là bà Jelena McWilliams - Giám đc Pháp lý Fifth Third Bancorp - công ty s hu ngân hàng Fifth Third Bank có tr s ti Cincinnati, Ohio. Sau khi Tng thng Trump chính thc đ c, Thượng Vin M s xem xét vic phê duyt v trí quan trng này.

Nhà Trng cũng cho biết, Tng thng Trump đ c bà McWilliams tham gia Hi đng qun tr FDIC ti khi kết thúc nhim kỳ 6 năm hin ti - nghĩa là vào 15/7/2019, cũng như đ c bà McWilliams thc hin nhim kỳ Ch tch FDIC vi thi hn 5 năm.

Đương kim Ch tch ca FDIC - ông Martin Gruenberg đã sp hết nhim kỳ. Ông này cũng là mt trong nhng tiếng nói mnh m phn đi chính quyn Trump thay đi các quy đnh trong lĩnh vc tài chính, c th là ct gim và ni lng các quy đnh qun lý Ph Wall nhm thúc đy tăng trưởng kinh tế.

Bà Jelena McWilliams mi được Fifth Third Bancorp b nhim làm Giám đc Pháp lý vào tháng 1 năm nay. Trước đó, năm 2010, bà tng có 3 năm làm vic ti Quc hi vi vai trò c vn cao cp ca ông Richard Shelby  - mt Thượng ngh sĩ theo Đng Cng hòa và thi kỳ đó gi v trí Ch tch y ban v Ngân hàng, đng thi tng là lut sư thuc Hi đng Thng đc Cc d tr liên bang. Bà McWilliams có bng C nhân Khoa hc Chính tr vi chuyên ngành Truyn thông đi chúng; Tiến sĩ Pháp lý v Lut tng hp, lut kinh doanh và s hu trí tu ca ĐH California. Ngân hàng Fifth Third Bank (Ngân hàng 5/3) thuc s hu ca Third Bancorp là ngân hàng đã có 159 năm lch s, hin nm trong tp doanh nghip Fortune 500.

Trước bà Jelena McWilliams, mt nhân s khác tng được chính quyn Trump cân nhc cho v trí Ch tch FDIC là ông James Clinger. Tháng 7 va qua, ông này đã xin rút khi đ c vi lý do gia đình.

Nguồn: http://fortune.com/2017/11/30/donald-trump-jelena-mcwilliams-fdic/

Xem 634 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.