Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

VietinBank “Chạy vì trái tim 2017”

VietinBank Chay vi trai tim 2017Ngày 03/12/2017, đi din Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) và chi nhánh VietinBank Hoàng Mai đã tham gia Chương trình “Chy vì trái tim 2017” ti Công viên Yên S (phường Yên S, qun Hoàng Mai, Hà Ni).

“Chy vì trái tim” là s kin chy b t thin được t chc thường niên ti TP. HCM và Hà Ni do Công ty TNHH Gamuda Land Vit Nam (Gamuda Land Vit Nam) cùng phi hp vi Qu Nhp tim Vit Nam t chc nhm gây qu phu thut tim cho tr em có hoàn cnh khó khăn trên c nước.

Gn 40 thành viên Nhóm 5 - VietinBank Top 500 (giám đc, phó giám đc các chi nhánh VietinBank trên đa bàn Hà Ni; giám đc/phó giám đc khi, trưởng/phó phòng/ban Tr s chính) và hơn 100 cán b, nhân viên VietinBank Hoàng Mai, các cán b trong h thng VietinBank cùng thành viên gia đình đã tham d Chương trình “Chy vì trái tim 2017”. Đng thi, Nhóm 5 - VietinBank Top 500 và VietinBank Hoàng Mai cũng phát đng đóng góp vào Qu t thin ca Chương trình. Các thành viên tham gia Chương trình vi mong mun cùng chung tay h tr, góp thêm công sc đ giúp đ tr em nghèo mc bnh tim bm sinh, thúc đy an sinh xã hi đng thi nâng cao tinh thn rèn luyn sc khe “Khe đ xây dng VietinBank”.

Tham gia Chương trình “Chy vì trái tim 2017” không ch đ cao ý nghĩa nhân văn, mang đến cơ hi được sng khe mnh cho hàng trăm tr em b mc bnh tim có hoàn cnh khó khăn mà còn nâng cao ý thc rèn luyn, thúc đy phát trin phong trào th dc, th thao cho Nhóm 5 và ti VietinBank Hoàng Mai.

Đng hành cùng Gamuda Land Vit Nam trong công tác an sinh xã hi là mt trong chui nhng hot đng quan trng trong quan h hp tác bn cht gia VietinBank và Gamuda Land Vit Nam. Vic đng hành cùng Gamuda Vit Nam th hin tinh thn trách nhim, s quan tâm, s chia ca VietinBank nói chung, VietinBank Hoàng Mai nói riêng trong lĩnh vc y tế, bo v sc khe cng đng, gn kết hơn na VietinBank vi khách hàng.

“Chy vì trái tim” được t chc ln đu năm 2013 ti TP. HCM và sau 4 năm t chc Chương trình đã gây qu được 7,9 t đng và phu thut thành công cho 338 tr em nghèo mc bnh tim bm sinh. Ti Hà Ni, Chương trình ln đu được t chc vào năm 2015, gây qu được hơn 1 t đng, giúp phu thut tim cho 48 tr em nghèo. Năm 2016, Chương trình tiếp ni thành công khi gây qu được 2,6 t đng, giúp đ cho 120 tr em nghèo mc bnh tim ti Vit Nam. Năm nay, Chương trình thu hút được gn 12.000 người tham gia, gây qu được gn 3,5 t đng. S tin trên s được tài tr kinh phí phu thut tim cho các tr em có hoàn cnh khó khăn trên khp c nước.

VietinBank luôn coi an sinh xã hi là mt nhim v quan trng và có nhng đóng góp, hành đng thiết thc đ phát trin cng đng, thúc đy an sinh xã hi.

Xem 11203 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.