Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI
Vietcombank tổ chức thành công thi tay nghề nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ năm 2017

Vietcombank tổ chức thành công thi tay nghề nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ năm 2017

Ngày 02 - 03/12/2017, ti thành ph Đà Nng, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã t chc thành công chung kết thi tay ngh nghip v ngân hàng bán l (NHBL) năm 2017 vi tham d ca 88 thí sinh được la chn t 5.304 thí sinh qua 2 vòng thi trước.

Thi tay ngh NHBL năm 2017 là cuc thi có quy mô ln nht ca Vietcombank t trước đến nay trong lĩnh vc NHBL nhm mc tiêu nâng cao trình đ cán b làm công tác bán l, công tác dch v khách hàng thông qua vic thúc đy cán b cp nht, nghiên cu, tìm hiu quy đnh ca pháp lut, quy đnh ca Vietcombank, các k năng ngh và hiu biết v sn phm ca Vietcombank liên quan đến nghip v tín dng bán l và hot đng dch v khách hàng.

Sau 2 ngày din ra chung kết thi tay ngh nghip v NHBL, 88 thí sinh đã tri qua nhiu phn thi như “Gii quyết tình hung”; “Trc nghim nâng cao”; “Hùng bin” đ chn ra nhng thí sinh xut sc nht. Tng Giám đc Phm Quang Dũng và Phó Tng Giám đc Đinh Th Thái tham gia Ban giám kho đã trc tiếp chm thi. Kết qu: Ban t chc đã chn ra được 1 gii Nht, 3 gii Nhì, 6 Gii Ba và 40 gii Khuyến khích.

Phát biu tng kết, ông Phm Quang Dũng - Tng Giám đc Vietcombank khng đnh: thi tay ngh NHBL là cuc thi có quy mô ln nht ca Vietcombank, thu hút 5.304 cán b làm công tác NHBL, chiếm gn 40% tng s lao đng ca Vietcombank trên toàn quc. Tng giám đc đã biu dương mt s chi nhánh có nhiu cán b xut st vào chung kết cuc thi, biu dương 88 thí sinh xut sc nht trong s 5.304 đã vượt qua 2 vòng thi đ có mt ti chung kết và cho biết đây là ngun nhân lc có chuyên môn cao, nghip v gii, kinh nghim tt vi tinh thn nhit huyết trong công vic, s tiếp tc được Vietcombank bi dưỡng nâng cao. Tng Giám đc Vietcombank cũng bày t hy vng trong thi gian ti, đi ngũ cán b trong lĩnh vc NHBL ca Vietcombank s tiếp tc phát trin mnh c v s lượng và cht lượng, là nhng ht nhân quan trng đ có nhng đóng góp thành công cho mc tiêu đưa Vietcombank tr thành Ngân hàng s 1 ti Vit Nam v Bán l, s 1 Vit Nam v cht lượng ngun nhân lc.

Gii Nht cuc thi đã thuc v Viên Ngc Bích, công tác ti Trung tâm Th - Vietcombank Tr s chính.

Danh sách các thí sinh giành gii Nht, Nhì, Ba:

TT Tên Đơn vị Giải
1   Viên Ngọc Bích   Nhất
2   Lê Văn Giang   Phòng Khách hàng - Vietcombank Vinh Nhì
3   Nguyễn Thị Bích Trâm   Phòng Dịch vụ Khách hàng - Vietcombank Biên Hòa
4   Trần Thị Thu Huyền   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Vietcombank Trụ sở chính
5   Nguyễn Thị Thanh Nhân   Phòng giao dịch - Vietcombank Nhà Rồng Ba
6   Vũ Thị Xuân Mai   Phòng Khách hàng thể nhân - Vietcombank Quảng Ninh
7   Nguyễn Thị Thúy Hà   Phòng giao dịch - Vietcombank Hồ Chí Minh
8   Lê Thị Hạnh   Trung tâm Thẻ - Vietcombank Trụ sở chính
9   Trương Ngọc Quỳnh Trang   Phòng giao dịch - Vietcombank Bình Thuận
10   Ma Quỳnh Mai   Phòng Dịch vụ Khách hàng - Vietcombank Hoàn Kiếm
Xem 4431 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.