Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Thanh niên cần suy nghĩ độc lập, sáng tạo, khác biệt, táo bạo

Thanh nien can suy nghi doc lap sang tao khac biet tao baoTi 01/12, Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh đã t chc Festival Sáng to tr ln th th 10 năm 2017. Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu ti d và phát biu trao gii thưởng “Sáng to tr” cho các công trình sáng to xut sc.

Năm 2017, gii thưởng “Sáng to tr” được trao cho 35 công trình sáng to tr xut sc toàn quc sau khi la chn t 254 h sơ. Trong đó, 9 công trình, sn phm thuc lĩnh vc t đng hóa; 6 sn phm trong lĩnh vc công ngh thông tin; 6 công trình, sn phm trong lĩnh vc y tế, môi trường; 2 sn phm trong lĩnh vc an ninh, quc phòng; 6 công trình, sn phm trong lĩnh vc cơ khí và 6 công trình, sn phm còn li trong các lĩnh vc xã hi, giáo dc.

Festival Sáng to tr toàn quc là hot đng được Trung ương Đoàn t chc hng năm nhm khuyến khích, c vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng to, ci tiến k thut hp lý hóa sn xut, làm ch khoa hc và công ngh.

Phát biu ti l trao gii thưởng, Phó Th tướng Vương Đình Hu nêu rõ Văn kin Đi hi ln th XII ca Đng đã xác đnh “Phát trin mnh m khoa hc và công ngh, làm cho khoa hc và công ngh thc s là quc sách hàng đu, là đng lc quan trng nht đ phát trin lc lượng sn xut hin đi, kinh tế tri thc, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh ca nn kinh tế; bo v môi trường, bo đm quc phòng, an ninh”, đng thi cũng khng đnh “Khuyến khích, c vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng to, làm ch khoa hc, công ngh hin đi”.

Phó Th tướng ghi nhn, trong 10 năm qua, Festival Sáng to tr có s trưởng thành khi các sn phm sáng to ngày càng đa dng, đc đáo và có tính ng dng cao hơn. Các công trình sn phm không ch thúc đy hiu qu trong qun lý, sn xut và kinh doanh mà quan tâm đến vn đ v biến đi khí hu, đến an ninh quc gia. Nhng công trình, sn phm sáng to tiêu biu ca tui tr được tuyên dương là trái chín, qu ngt t vườn ươm sáng to vi tinh thn xung kích, tình nguyn, hăng say lao đng.

Phó Th tướng cũng chia s, Vit Nam là mt quc gia đang phát trin, đang phi tìm li gii cho rt nhiu bài toán thách thc. Trong bi cnh y, thế h tr đang có rt nhiu vic phi làm. Thanh niên phi tp luyn nhng suy nghĩ đc lp, sáng to, khác bit và táo bo không phi đ đem li s tha mãn cho bn thân mà là đ đem li li ích cho đt nước, cho dân tc, cho cng đng.

“Nhng người tr vi rt nhiu năng lượng, nhiu khát vng, không s tht bi hãy là nhng đi ngũ tin phong, nhn ly nhng vic khó, nhn nhng thách thc, đi đu, dn thân, khai sinh nhng ý tưởng mi”, Phó Th tướng Vương Đình Hu nói.

Phó Th tướng nhn mnh, là người bn đng hành vi thanh niên, t chc Đoàn cn khơi dy, c vũ và phát huy mnh m trí tu, sc tr, tinh thn xung kích, sáng to ca thanh niên trong hot đng, lao đng, công tác, sn xut kinh doanh và trong sinh hot hng ngày. Phong trào tui tr sáng to cn phi thc s tr thành sân chơi khơi ngun sáng to ca tui tr.

Xem 576 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.