Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

NHNN công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 27/11/2017, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã ban hành Quyết đnh s 2458/QĐ-NHNN v vic công b th tc hành chính mi ban hành thuc thm quyn gii quyết ca NHNN.

Theo đó, NHNN công b 03 th tc hành chính mi ban hành trong lĩnh vc cp phép và thành lp hot đng ngân hàng thc hin ti NHNN Vit Nam, bao gm: (i) Th tc cp giy chng nhn đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng t 02 tnh, thành ph trc thuc Trung ương tr lên đang hot đng trước khi Quyết đnh s 20/2017/QĐ-TTg có hiu lc thi hành. (ii) Th tc cp giy chng nhn đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng t 02 tnh, thành ph trc thuc Trung ương tr lên đăng ký mi. (iii) Th tc thay đi các thông tin trong Giy chng đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng t 02 tnh, thành ph trc thuc Trung ương tr lên.

NHNN công b 03 th tc hành chính mi ban hành trong lĩnh vc cp phép và thành lp hot đng ngân hàng thc hin ti NHNN chi nhánh tnh, thành ph. C th: (i) Th tc cp giy chng nhn đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng trong phm vi 01 tnh, thành ph trc thuc Trung ương đang hot đng trước khi Quyết đnh s 20/2017/QĐ-TTg có hiu lc thi hành. (ii) Th tc cp giy chng nhn đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng trong phm vi 01 tnh, thành ph trc thuc Trung ương đăng ký mi. (iii) Th tc thay đi các thông tin trong Giy chng đăng ký chương trình, d án tài chính vi mô có đa bàn hot đng trong phm vi 01 tnh, thành ph trc thuc Trung ương.

Quyết đnh s 2458/QĐ-NHNN va ban hành có hiu lc thi hành k t ngày 01/8/2017.

Xem 561 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.