Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Cơ hội cho các ngân hàng hợp tác với Fintech

Co hoi cho cac ngan hang hop tac voi FintechNgày 28/11, ti L phát đng cuc thi “Th thách sáng to cùng công ngh tài chính - Fintech Challenge Vietnam” ln th nht ti Vit Nam, PGS.TS. Nguyn Kim Anh - Phó Thng đc NHNN, Ch tch Hi đng Khoa hc và Công ngh ngành Ngân hàng đã tr li phng vn v tim năng sáng to công ngh tài chính ti Vit Nam.

Phó Thng đc có th chia s s khác bit cơ bn gia hot đng ngân hàng truyn thng và các Fintech?

Lĩnh vc tài chính - ngân hàng đang din ra nhng thay đi rt ln khi xut hin ngày càng nhiu các doanh nghip cung ng các dch v và gii pháp công ngh tài chính phong phú vi nhiu ưu đim gia nhp th trường, điu này mang li nhng cơ hi và thách thc cho h thng tài chính - ngân hàng vn đã được đnh hình n đnh nhiu thp niên qua. Khác vi hot đng ca các ngân hàng truyn thng là cung cp tng th các dch v tài chính ngân hàng cho khách hàng thì các doanh nghip công ngh tài chính (Fintech) hin nay li có xu hướng chia nh (unbundle) các dch v tài chính - ngân hàng và chuyên sâu vào mt hoc mt s dch v nht đnh như thanh toán, qun lý tài chính, huy đng vn hay cho vay...

Mc dù “chia nh” dch v đang là xu hướng ch đo nhưng cũng đã xut hin nhng thương v sáp nhp ca các doanh nghip Fintech đ cung cp nhiu loi hình dch v hơn cho người s dng. Đi vi cơ quan qun lý các nước, đây cũng là mt thách thc khi va phi đm bo s n đnh ca h thng tài chính, va đm bo s cnh tranh và khuyến khích nhng đi mi sáng to nhm cung ng nhng dch v tin li hơn, ưu vit hơn vi chi phí thp hơn cho người s dng.

Đi vi các ngân hàng và công ty Fintech, s hp tác đã mang li nhng li ích thiết thc khi c hai bên tn dng được nhng li thế ca mình đ cùng phát trin. Thc tế cho thy s thương v hp tác gia ngân hàng và doanh nghip Fintech trên thế gii trong năm 2016 đã tăng 61% so vi năm 2015 và tiếp tc gia tăng trong năm 2017. Bên cnh đó, các ngân hàng cũng đã bt đu quan tâm đu tư vào các doanh nghip Fintech thông qua các chương trình “ươm mm” và h tr vn đi vi các doanh nghip khi nghip trong lĩnh vc Fintech.

Hin Fintech phát trin như thế nào Vit Nam, thưa Phó Thng đc?

Vit Nam, lĩnh vc Fintech cũng bt đu thu hút được mt lượng vn đu tư ln vi s tham gia ca nhiu công ty, doanh nghip startup cung ng các dch v và gii pháp nhiu mng nghip v khác nhau. Thng kê sơ b cho thy, Vit Nam hin có khong trên 70 công ty hot đng trong lĩnh vc Fintech, mt phn ba trong s đó hin đang hot đng trong mng thanh toán, cung cp cho người tiêu dùng các phương thc thanh toán trc tuyến hoc các gii pháp thanh toán k thut s như ví đin t, cng thanh toán trc tuyến, thanh toán di đng...

Tuy nhiên, hin nay ti Vit Nam mi ch có hành lang pháp lý cho hot đng Fintech trong lĩnh vc thanh toán. Khuôn kh pháp lý, qun lý đi vi các hot đng, mng nghip v khác như cho vay, huy đng vn... cn tiếp tc được b sung, hoàn thin.

Bên cnh đó, lĩnh vc Fintech Vit Nam hin đang phát trin dưới mc tim năng do h sinh thái Fintech còn thiếu liên kết cht ch gia các ch th tham gia, đó là cơ quan qun lý, các đnh chế tài chính và các doanh nghip Fintech.

Phi chăng xu hướng phát trin và tim năng ca Fintech đã khiến chúng ta t chc cuc thi này?

Nhm khuyến khích đi mi, sáng to trong lĩnh vc công ngh tài chính, to ra mt sân chơi lành mnh và to điu kin cho các công ty Fintech trong nước có cơ hi c xát vi các doanh nghip Fintech quc tế, tiếp thu thêm kinh nghim và s tư vn, góp ý t các chuyên gia tài chính hàng đu khu vc và trên thế gii, cũng như tiếp cn vi các nhà đu tư tim năng, NHNN đã phi hp cht ch vi Chương trình MBI t chc cuc thi Fintech Challenge Vietnam ln th nht ti Vit Nam vi s tài tr ca Chính ph Australia và Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB).

Cuc thi Fintech Challenge Vietnam ln th nht được thiết kế da trên hai mc tiêu chính, đó là: (i) Tăng cường hp tác gia ngân hàng và các công ty Fintech và (ii) Thúc đy ph cp tài chính ti Vit Nam. Nhng mc tiêu này phù hp vi ch trương ca Chính ph và NHNN là đưa các dch v tài chính - ngân hàng đến gn hơn vi các doanh nghip và người dân, đc bit là nhng đi tượng khách hàng khu vc nông thôn, xa xôi, ho lánh.

Thông đip ch đo ca cuc thi này hướng đến là gì, thưa Phó Thng đc?

Thông qua cuc thi, các công ty Fintech trong và ngoài nước có cơ hi được ươm mm, phát trin các ý tưởng, gii pháp sáng to, đt phá và khác bit da trên nn tng công ngh tiên tiến, tp trung vào 5 lĩnh vc: Thanh toán; Cho vay ngang hàng; Công ngh chui khi - Blockchain; Giao din lp trình ng dng m - Open API và đnh danh khách hàng đin t e-ID/e-KYC.

Đây cũng là cơ hi cho các NHTM trong nước đánh giá tim năng, tham gia hp tác vi các công ty Fintech, qua đó thúc đy đi mi, cnh tranh và hp tác to nên sc mnh “cng hưởng” cho s phát trin năng đng ca th trường tài chính - ngân hàng Vit Nam. Đng thi, nhng tri nghim và kết qu t cuc thi Fintech Challenge Vietnam cũng được kỳ vng là ngun thông tin đu vào quý giá đi vi các nhà qun lý nhm góp phn to dng môi trường pháp lý, qun lý thun li, phù hp thc tin hơn đi vi hot đng Fintech ti Vit Nam.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 607 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.