Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

VietinBank tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh bền vững

Vietinbank anh hoat dongNgay từ đầu năm 2017, Ngân hàng công thương Việt Nam (VietinBank) đã đẩy mạnh tăng trưởng hoạt động kinh doanh, chuyển biến mạnh mẽ toàn hệ thống từ định hướng kinh doanh tập trung tăng trưởng bền vững, hiệu quả, thực chất.

Tăng trưởng an toàn

Tính đến hết tháng 8/2017, tổng tài sản của VietinBank tăng 10,2%, dư nợ tín dụng tăng hơn 12% so với đầu năm, cân đối đủ vốn, kịp thời cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh và tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank 8 tháng của năm 2017 ước đạt 72% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, VietinBank còn chú trọng đến hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đẩy mạnh xử lý thu hồi nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng. Điều này giúp VietinBank đảm bảo các tỷ lệ an toàn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và cam kết với các đối tác nước ngoài.

Đồng thời để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, VietinBank tích cực, chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính. VietinBank đang thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục tài sản có, kiểm soát tốc độ tăng trưởng, tập trung nguồn lực cho vay phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân. Bên cạnh đó, VietinBank đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, cho vay chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp vệ tinh, cho vay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các dự án có tác động tích cực để cải thiện môi trường hướng tới phát triển xã hội bền vững…

Phát triển dịch vụ phi tín dụng

Thời gian gần đây, VietinBank cũng phát triển mạnh sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng, nhất là sản phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm tăng tỷ trọng thu nhập từ phí. Đồng thời, VietinBank tái cấu trúc danh mục đầu tư từ vốn tự có; thực hiện phân bổ vốn tự có cho các hoạt động tín dụng, đầu tư, kinh doanh… Hoạt động này nhằm tập trung phân bổ nguồn lực vào các phân khúc/sản phẩm có hiệu quả sinh lời tốt, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, VietinBank thực hiện có hiệu quả việc định giá cho vay trên cơ sở rủi ro. Theo đó, lãi suất cho vay với khách hàng được xác định tương ứng với mức độ rủi ro của khách hàng…

Cùng với các giải pháp phát triển và đổi mới mạnh mẽ cơ cấu kinh doanh, hiệu quả sinh lời, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng năng lực vốn tự có - đặc biệt là vốn cấp 1. Điều này có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và các văn bản hướng dẫn của NHNN, VietinBank đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2017 - 2020 để báo cáo NHNN tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt. Trong Đề án này, VietinBank đã xây dựng nhiều nội dung quan trọng theo hướng: Tiếp tục đổi mới hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, phù hợp với các thông lệ tốt của quốc tế. Đồng thời, VietinBank xây dựng lộ trình tăng vốn tự có phù hợp, bao gồm: Tăng vốn điều lệ thông qua việc sử dụng lợi nhuận làm ra hằng năm để tăng vốn; chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn; cơ cấu lại danh mục đầu tư; cơ cấu phù hợp vốn cấp 1 và cấp 2… Việc tăng vốn tự có đáp ứng chiến lược phát triển bền vững và phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đồng thời thực hiện tốt lộ trình áp dụng Basel II theo kế hoạch của NHNN.

Từ những yếu tố trên, VietinBank đang ngày càng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng thời, kết quả đó có tác động tích cực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì sự đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam, hỗ trợ duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ.

Xem 2481 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.