Thứ tư, 19 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Vietcombank An Giang mời thầu

Thong bao moi thauNgân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang thông báo mi thu gói thu Lp mi đường dây trung thế và Trm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dch Vàm Cng - VCB An Giang (Gói thu dành cho nhà thu là doanh nghip cp nh và siêu nh).

Ni dung

Tên gói thu: Lp mi đường dây trung thế và Trm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dch Vàm Cng - VCB An Giang (Gói thu dành cho nhà thu là doanh nghip cp nh và siêu nh)

- Loi gói thu: Xây lp

Giá gói thu: 347.574.000  đng (Bng ch: Ba trăm bn mươi by triu, năm trăm by mươi bn ngàn đng )

- Ni dung chính ca gói thu: Lp mi đường dây trung thế và Trm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dch Vàm Cng- VCB An Giang.

- Thi gian thc hin hp đng: 30 ngày

Tên d án hoc tên d toán mua sm đi vi mua sm thường xuyên: Lp mi đường dây trung thế và Trm biến áp 1x100 KVA cho phòng giao dch Vàm Cng - VCB An Giang.

Ngun vn: Vn đu tư xây dng cơ bn, mua sm tài sn c đnh và chi phí hot đng ca VCB.

Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cnh tranh thông thường trong nước.

Phương thc la chn nhà thu: 01 giai đon 01 túi h sơ

Thi gian phát hành HSYC: t  07 gi 30’, ngày 09 tháng 11 năm 2017 đến trước 14gi 00’, ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Đa đim phát hành HSYC: Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam-CN An Giang; Đa ch: 30-32 Hai Bà Trưng, phường M Long, Tp. Long Xuyên,tnh An Giang; Đin thoi: 0296.3841816 - DĐ: 0939 590012

Giá bán 01 b HSYC: 1.000.000đ  (Bng ch: Mt triu đng)

Bo đm d thu: 5.000.000đ  (Bng ch: Năm triu đng) bng chng thư bo lãnh ngân hàng.

Thi đim đóng thu: 14 gi 00’ ngày 16 tháng 11 năm 2017

Thi đim m thu: 14 gi 00’ ngày 16 tháng 11 năm 2017

Xem 2696 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.