Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Ngành Ngân hàng hỗ trợ các tỉnh chịu thiệt hại do bão số 12

Hinh anh dan tranh baoNhm kp thi h tr người dân vượt qua khó khăn, khôi phc li sn xut, kinh doanh sau khi chu thit hi nghiêm trng v người và tài sn do cơn bão s 12, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có công văn s 9134/NHNN-TD yêu cu trin khaingay mt s ni dung h tr.

Công văn được gi ti các t chc tín dng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tnh: Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên Huế, Đà Nng, Qung Nam, Qung Ngãi, Bình Đnh, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thun, Bình Thun, Lâm Đng, Gia Lai, Kon Tum, Đc Lk, Đăk Nông.Theo đó, các t chc tín dng ch đo các chi nhánh, phòng giao dch ch đng rà soát, tng hp thit hi ca khách hàng đang vay vn kp thi áp dng các bin pháp h tr, tháo g khó khăn cho khách hàng như: cơ cu li thi hn tr n, xem xét min gim lãi vay, to điu kin thun li đ khách hàng được vay mi khôi phc sn xut sau nh hưởng ca bão; thc hin x lý n đi vi khách hàng theo các quy đnh ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn và cơ chế x lý n b ri ro ti Ngân hàng Chính sách xã hi.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tnh chu thit hi do bão phi hp vi các S, ban, ngành trên đa bàn ch đo các t chc tín dng trin khai vic h tr khc phc thit hi cho người dân, đng thi báo cáo đnh kỳ hàng tháng kết qu trin khai thc hin các gii pháp h tr ca ngành trên đa bàn v NHNN.

Hưởng ng s vn đng ca Thng đc NHNN, cán b, viên chc Ngành ngân hàng đã ng h s tin 6 t đng đ t chc thăm hi đi vi các gia đình b thit hi, đc bit là các h nghèo, h chính sách, h đng bào dân tc thiu s đ đng viên người dân vượt qua khó khăn, phc hi sn xut; thc hin công tác an sinh xã hi đi vi các gia đình b thit hi nng n v người và tài sn.

Xem 2271 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.