Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Agribank thông báo bán Công ty Cho thuê Tài chính I (ALCI)

Thong baoNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) thông báo v vic bán doanh nghip là Công ty Cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam do Agribank s hu 100% vn điu l.

Thông tin tóm tt v Công ty Cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Vit Nam (ALCI).

- Vn điu l: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm t đng).

- Địa chỉ trụ s chính: Số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giy chng nhn đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế doanh nghip nhà nước s 0100780297 do S Kế hoch và Đu tư Thành ph Hà Ni cp, đăng ký thay đi ln 08 ngày 02 tháng 6 năm 2017.

- Điện thoại: (+8424) 3574 5417 - 3574 5425.

- Hot đng chính: Cho thuê tài chính và các nghip v có liên quan theo quy đnh ca pháp lut.

Agribank trân trng mi các nhà đu tư có đ năng lc tài chính, đ điu kin theo quy đnh ca pháp lut có liên quan gi thư hoc trc tiếp đăng ký mua Công ty Cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam ti Agribank trước ngày 15/12/2017 theo đa ch liên h: Ban Đu tư - Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam.

- Đa ch: Phòng 1804, tng 18, toà nhà Agribank s 18 Trn Hu Dc, M Đình, T Liêm, Hà Ni.

- Đin thoi: (+8424) 37674714Fax: (+8424) 37674693

- Đin thoi di đng: 0988 737 327

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 2599 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.