Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Gần 1.500 gian hàng tham gia Vietbuild Hà Nội 2017 lần 3

Gan 1500 gian hang tham gia Vietbuild Ha Noi 2017 lan 3T ngày 10-14/11, Trin lãm Quc tế Vietbuild Hà Ni 2017 ln th 3 s din ra ti Cung Trin lãm Kiến trúc, Quy hoch Xây dng Quc gia (Hà Ni) vi s tham gia ca 450 doanh nghip.

Theo Ban T chc Trin lãm Quc tế Vietbuild Hà Ni 2017 ln th 3, Trin lãm đã thu hút được s tham gia gn 1.500 gian hàng ca 450 doanh nghip hot đng trên các lĩnh vc v bt đng sn, trang trí ni ngoi tht, kiến trúc, xây dng và vt liu xây dng. Trong đó có 273 doanh nghip trong nước, 117 doanh nghip liên doanh, 60 doanh nghip, các tp đoàn nước ngoài đến t 22 quc gia và vùng lãnh th như: M, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đc, Canada, Australia, Thy Đin, B, Th Nhĩ Kỳ, n Đ, Ý, Singapore, Nht Bn, Hàn Quc, Trung Quc, Thái Lan, Hng Kông, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Vit Nam.

Trin lãm s gii thiu, trưng bày các sn phm đa dng và phong phú ca ngành Bt đng sn-Trang trí ni ngoi tht-Kiến trúc-Xây dng và vt liu xây dng cùng nhiu chương trình hot đng phong phú, thiết thc nhm phc v các doanh nghip trong ngành Bt đng sn-Xây dng, góp phn phát trin và hi nhp kinh tế quc tế.

Trong khuôn kh Trin lãm s có hot đng Din đàn doanh nghip và Hi ngh khách hàng. Đây là nhp cu đ doanh nghip và công chúng gp g, trao đi, nm bt nhu cu và th hiếu người tiêu dùng đ đnh hướng chiến lược trong kinh doanh. Hu hết nhng gian hàng có quy mô ln, người tiêu dùng và các nhà đi tác s có cơ hi tìm hiu v sn phm toàn din cùng vi nhng tư vn thiết kế cho vic tìm hiu thiết kế xây dng, kiến trúc cho mt công trình xây dng hay mt ngôi nhà hoàn thin.

Xem 771 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.