Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI
Chính thức khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chính thức khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 06/11, Tun l Cp cao Din đàn hp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 chính thc bt đu vi Hi ngh tng kết quan chc cao cp (CSOM) kéo dài trong 2 ngày 6-7/11.

Vi ch đ “To đng lc mi, cùng vun đp tương lai chung”, Tun l Cp cao APEC din ra ti TP. Đà Nng t ngày 6-11/11 vi 8 s kin chính và nhiu hot đng bên l, ni bt là Hi ngh thượng đnh kinh doanh Vit Nam, Hi ngh liên B trưởng Ngoi giao-Kinh tế APEC (AMM), Hi ngh thượng đnh doanh nghip APEC và Hi ngh các nhà lãnh đo kinh tế APEC.

Ch tch nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam Trn Đi Quang s ch trì và tham d các s kin chính ca Tun l Cp cao APEC 2017, gm: Đi thoi gia các nhà lãnh đo kinh tế APEC vi Hi đng Tư vn doanh nghip APEC (ABAC) và Đi thoi Cp cao không chính thc gia APEC và ASEAN trong ngày 10/11; L đón chính thc các nhà lãnh đo kinh tế APEC, Phu nhân/Phu quân và Tic chiêu đãi, biu din ngh thut chào mng Hi ngh các nhà lãnh đo kinh tế APEC, ti 10/11; Hi ngh ln th 25 các nhà lãnh đo kinh tế APEC, ngày 11/11. Ch tch nước cũng s phát biu khai mc Hi ngh Thượng đnh doanh nghip APEC, din ra t ngày 08 đến ngày 10/11.

Phu nhân Ch tch nước Nguyn Th Hin s ch trì Chương trình Phu nhân/Phu quân các nhà lãnh đo kinh tế APEC trong ngày 11/11 ti thành ph Hi An, tnh Qung Nam và thành ph Đà Nng.

Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc s d và phát biu khai mc Hi ngh Thượng đnh kinh doanh Vit Nam vào ngày 07/11.

Phó Th tướng, B trưởng B Ngoi giao Phm Bình Minh và B trưởng B Công thương Trn Tun Anh s đng ch trì Hi ngh ln th 29 liên B trưởng Ngoi giao-Kinh tế APEC, ngày 08/11. Ch tch Hi ngh các quan chc cao cp APEC 2017, Th trưởng Thường trc B Ngoi giao Bùi Thanh Sơn s ch trì Hi ngh tng kết ca các quan chc cao cp APEC, t ngày 06 đến ngày 07/11.

Tun l Cp cao APEC có s tham d ca lãnh đo 21 nn kinh tế APEC vi các bài phát biu quan trng, trong đó có Tng thng M Donald Trump, Tng Bí thư-Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình, Tng thng Nga Vladimir Putin…

Theo chương trình ngh s, lãnh đo 21 nn kinh tế s tho lun và thông qua nhng kết qu hp tác ln đt được trong sut c năm. Cùng vi đó là đnh hướng cho hp tác ca Din đàn kinh tế APEC trong nhng năm tiếp theo.

Vi ý nghĩa đó, chương trình ngh s ca Hi ngh s gn lin vi vic c th hóa ch đ “Cùng to đng lc mi, vun đp tương lai chung” và bn ưu tiên ca Năm APEC 2017 v thúc đy tăng trưởng bn vng, sáng to và bao trùm; đy mnh liên kết kinh tế sâu rng; nâng cao năng lc cnh tranh và sáng to ca các doanh nghip siêu nh, nh và va trong k nguyên s; và tăng cường an ninh lương thc và nông nghip bn vng thích ng vi biến đi khí hu.

Ngoài ra, Tun l Cp cao cũng din ra nhiu hot đng vi s tham gia ca lãnh đo các tp đoàn hàng đu thế gii và khu vc, th hin s gn bó mt thiết ca APEC vi cng đng doanh nghip.

Cũng trong ngày đu ca Tun l Cp cao, ngoài Hi ngh CSOM, Din đàn Tiếng nói tương lai APEC s chính thc khai mc ti Đi hc Đà Nng. Trong khuôn kh chương trình, các bn tr có cơ hi giao lưu kết ni, được tham d các hot đng ca s kin APEC như Hi ngh thượng đnh doanh nghip APEC...

Xem 445 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.