Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Tăng trưởng nhưng phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô

Tang truong nhung phai dam bao muc tieu xuyen suot la on dinh kinh te vi moSáng ngày 6/11/2017, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã có bui làm vic vi Phó Ch tch Ngân hàng Thế gii (WB) bà Victoria Kwakwa ti tr s NHNN.

Ti cuc hp, Thng đc Lê Minh Hưng đã thông báo vi bà Victoria Kwakwa tình hình kinh tế vĩ mô, điu hành chính sách tin t, tái cơ cu ngành ngân hàng. Thng đc khng đnh, nhìn chung, kết qu phát trin kinh tế ca 10 tháng đu năm va qua hết sc n tượng: công nghip chế to, xut khu tăng mnh, hot đng nông nghip khi sc, thy sn và nông sn có bước tiến đáng k.

Bên cnh vn đ tăng trưởng xut khu, nhu cu tiêu dùng th trường trong nước phát trin mnh. Thng đc Lê Minh Hưng khng đnh, mc tăng trưởng 6,7% theo kế hoch Quc hi đt ra trong năm nay là hoàn toàn có th đt được trong bi cnh Chính ph kiên đnh kim soát n đnh vĩ mô. NHNN n lc kim soát lm phát 2017 mc dưới 4%. Thng đc nhn mnh, tăng trưởng ca Vit Nam thi gian qua không da vào khai khoáng, bi sn lượng du thô gim nhiu so vi năm 2015, 2016.

V tăng trưởng tín dng, Thng đc cho biết NHNN không b áp lc nào gây sc ép lên tc đ tăng trưởng tín dng đ đt mc tiêu tăng trưởng kinh tế. Ngành Ngân hàng yêu cu các t chc tín dng kim soát cht ch tng mc tăng trưởng tín dng cũng như cht lượng tín dng. “Năm nay, cht lượng tín dng được cng c, kim soát cht ch các lĩnh vc ri ro, đc bit là tín dng bt đng sn, chiếm khong 8% t trng tín dng bt đng sn trên tng dư n khong 10%. Quan đim Chính ph và NHNN luôn nht quán: tăng trưởng nhưng phi đm bo mc tiêu xuyên sut là n đnh kinh tế vĩ mô”, Thng đc Lê Minh Hưng cho biết.

Thay mt NHNN, Thng đc Lê Minh Hưng đánh giá cao bà Phó Ch tch và Ngân hàng Thế gii đã có nhng h tr k thut kp thi cho h thng ngân hàng, đc bit trong lĩnh vc x lý n xu.

Thng đc Lê Minh Hưng cho hay, t 1/7/2017 chính thc tt nghip IDA, tuy nhiên, các khon vay mà NHNN cam kết cùng vi b ngành đang tiến hành th tc đ ký kết. NHNN hy vng trên cơ s chiến lược đi tác quc gia trong giai đon 5 năm ti, bà Phó Ch tch s tiếp tc h tr quá trình chuyn đi trên cũng như h tr k thut cho Vit Nam thc hin quá trình chuyn đi thành công.

Thng đc cũng thông báo vi bà Victoria Kwakwa v bui làm vic vi ông Jack Ma, Ch tch tp đoàn Alibaba v lĩnh vc thanh toán không dùng tin mt áp dng công ngh môi trường thanh toán đin t đ h tr doanh nghip, đc bit là các doanh nghip va và nh, doanh nghip khi nghip. Đây cũng là mt trong nhng ưu tiên rt ln ca WB trong phát trin tài chính toàn din cho quc gia khi nghip và đ nhng nhóm người yếu thế, ph n, vùng sâu xa có cơ hi công bng tiếp cn dch v tài chính, phát trin hot đng sn xut.

V phn mình, bà Victoria Kwakwa, Phó Ch tch WB th hin nim vui khi tr li thăm và làm vic vi NHNN. Bà cũng bày t n tượng v các hot đng và quan đim ca Đoàn công tác NHNN ti Hi ngh APEC do Phó Thng đc Nguyn Th Hng làm trưởng đoàn.

Bà gi li chúc mng Thng đc NHNN v nhng kết qu đáng ghi nhn trong kim soát vĩ mô thi gian qua sau nhng khó khăn, biến đng ca ngành Ngân hàng. Bà khng đnh, trong vòng 5-6 năm tr li đây, NHNN đã làm rt tt vic góp phn n đnh vĩ mô, lm phát được kim soát rt tt, qun lý t giá đt được nhiu thành tu, d tr ngoi hi tăng… Đc bit trong đó, tăng trưởng tín dng được kim soát tt, nâng cao cht lượng tín dng và hn chế ri ro. Mi đây nht, IMF đã có nhng đánh giá rt tích cc v chính sách tin t ca Vit Nam.

WB cam kết h tr NHNN và Chính ph Vit Nam đ to thun li cho quá trình tt nghip IDA ca Vit Nam và Vit Nam cũng được WB đánh giá cao v ci thin môi trường kinh doanh, c th là tăng lên ti 14 bc. Bà cho rng, tăng trưởng ca Vit Nam thi gian qua đt mc 6.4% là rt tt, rt n tượng.

Xem 708 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.