Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

VietABank mời thầu - Thi công lắp đặt hệ thống biển hiệu cho PGD Lê Văn Sỹ (Lần 2)

Thong bao moi thauNgân hàng Vit Á (VietABank) có kế hoch trin khai thc hin hng mc “Thi công lp đt h thng bin hiu cho VietABank - PGD Lê Văn S - CN Sài Gòn”; mi các đơn v có đ kinh nghim và năng lc tham gia chào giá cnh tranh.

Ni dung

Thông tin chào giá cnh tranh: Gói “Thi công lp đt h thng bin hiu cho PGD Lê Văn S”; (Mã s: VAB/2017 - 3110)

Hình thc chào giá cnh tranh/mua sm thiết b:

Chào giá cnh tranh: Bng hình thc b giá kín, đơn v chào giá thp nht và đáp ng được đy đ yêu cu v s lượng, chng loi, thông s k thut, xut x, tiến đ thi công ca công trình thì s là người trúng chào giá cnh tranh và được quyn thương tho đàm phán giá, ký hp đng vi VAB.

ơn v tham gia chào giá cnh tranh được la chn đ đàm phán giá và thương tho, s nhn được thông báo trúng thu. Trong thi gian 02 ngày làm vic nếu không có phn hi vi VAB thì h sơ chào giá cnh tranh ca đơn v đi vi gói chào giá cnh tranh s b hy b).

Phương thc la chn đơn v tham gia chào giá: Đơn v tham gia chào giá được la chn trúng thu phi đáp ng đ 02 tiêu chí:

- Đánh giá đt các tiêu chí v năng lc thi công.

- Có tng mc giá chào giá cnh tranh thi công thp hơn so vi các đơn v tham gia.

Đi tượng tham gia chào giá cnh tranh gói chào giá cnh tranh: Các đơn v, doanh nghip có đ năng lc trin khai thi công và nhu cu tham gia gói chào giá cnh tranh.

Yêu cu sơ b v h sơ chào giá: Có thư chào giá cnh tranh được gi bng phong bì dán kín gi trc tiếp đến Phòng KH&NCCL hoc qua được bưu đin, ngoài phong bì ghi rõ “Thư tham d chào giá cnh tranh….”. Các yêu cu khác ca gói chào giá s được nêu trong: ”B h sơ yêu cu chào giá cnh tranh” cung cp cho các đơn v tham gia.

Thi gian thi công: Thi gian thc hin thi công gói chào giá cnh tranh: 20 ngày k t ngày ký hp đng. Đơn v tham gia chào giá cn xây dng bng tiến đ chi tiết và np cùng h sơ chào giá cnh tranh.

Thi hn và đa đim nhn h sơ chào giá cnh tranh: Thi hn nhn h sơ chào giá cnh tranh:12h00” ngày 04 tháng 11 năm 2017 theo du bưu đin (đi vi các h sơ gi qua đường bưu đin). VAB không chu trách nhim đi vi các h sơ tham d b tht lc hoc đến mun so vi thi gian quy đnh trên.

Đa ch liên h và gi thư chào giá:Phòng KH&NCCL - Phát Trin Mng Lưới - VietABank; S 34 Hàn Thuyên, Phm Đình H, Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h: Mr. Nguyn Văn Ninh; b.Đin thoi: (04) 39 333 636 (Ext: 127); Di đng: 0969 899 522; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 2888 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.