Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Vì sao cần bảo hiểm tiền gửi vượt mức?

Hinh anh bao hiem tien guiNếu Quc hi không chp thun vic h tr vượt mc hin nay, trong tình hung xu nht, người gi vài trăm triu đng tr lên, thm chí là tin t mà ch được bo him chi tr 75 triu đng, s có phn ng dây chuyn, rt bt li cho h thng NH.

Vì sao cn bo him tin gi vượt mc

Không phi ngu nhiên mt ln na vn đ có cho phép NH phá sn li tr nên nóng ngh trường trong ngày làm vic th 4 ca kỳ hp th 4 Quc hi XIV. Hình thc này đã được đ xut khá nhiu khi bàn đến vic tái cơ cu h thng các TCTD Vit Nam, nht là các TCTD yếu kém sau khi thc hin các bin pháp phc hi nên cho phép phá sn kp thi nhm ngăn nga s lan truyn tác đng đến nim tin người gi tin và các nhà đu tư.

Lãnh đo NHNN cũng không ít ln chia s, vic cho phép phá sn TCTD là bin pháp cui cùng, nhưng cũng không nên trì hoãn mà phi có đ cơ s pháp lý đ x lý ngay. Điu này th hin rõ s sn sàng ca NHNN khi D tho lut sa đi b sung mt s điu ca TCTD đã dành riêng mt mc v vic phá sn TCTD được kim soát đc bit vi điu khon khá c th, hướng dn trình t th tc cũng như t chc thc hin phá sn phù hp vi thông l quc tế.

Trong báo cáo gii trình ca Chính ph gi ti Quc hi, Cơ quan son tho cũng cho rng, nếu áp dng bin pháp phá sn TCTD mà ch tr tin gi theo hn mc chi tr ca bo him tin gi theo quy đnh hin hành là 75 triu đng/người/TCTD thì có th tim n nguy cơ người gi tin cá nhân rút tin t ti nhiu TCTD. Do đó, có th dn đến s đ v dây chuyn h thng các TCTD khác nh hưởng đến s an toàn ca h thng. Mc dù, s tin trong hn mc 75 triu đng t chc bo him tin gi s chi tr ngay, phn vượt hn mc Lut Bo him tin gi quy đnh: s tin gi ca người được bo him tin gi bao gm tin gc và tin lãi vượt quá hn mc tr tin bo him s được gii quyết trong quá trình x lý tài sn ca t chc tham gia bo him tin gi theo quy đnh ca pháp lut.Tuy nhiên, theo đánh giá ca các chuyên gia, dù bin pháp này nhiu nước đã thc hin, nhưng không phi nước nào cũng phi la chn cách này mi tái cơ cu thành công. Tây Ban Nha là mt đin hình khi h thy rng, ngun lc tài chính đ chi tr nghĩa v bo him cho người gi tin không đ nên vic thc hin phá sn các TCTD không phi là s la chn tt. Vit Nam cũng đang thế khó v ngun lc tài chính đ chi tr tin gi khi thc hin phá sn TCTD. Đây cũng là mt trong nhng lý do mà vic cho phép NH phá sn “dùng dng” trong nhiu năm qua.

Theo quan đim ca mt chuyên gia, cho NH phá sn là nhm kim soát, hn chế ri ro cho nn kinh tế và bo v quyn li ca người gi tin, ca Nhà nước, khách hàng mc cao nht. Nếu Quc hi không chp thun vic h tr vượt mc hin nay, trong tình hung xu nht, người gi vài trăm triu đng tr lên, thm chí là tin t mà ch được bo him chi tr 75 triu đng, s có phn ng dây chuyn, rt bt li cho h thng NH.

“Chúng ta cn phi phân bit rõ, h tr ca Nhà nước đây không phi đ cu NH b buc phá sn, mà là đ hn chế thit hi ca người gi tin, tránh phn ng dây chuyn. Nếu hiu không đúng v bn cht vn đ có th li gây cn tr quyết đnh chính sách quan trng”, v này đưa ra quan đim. Lut sư Trương Thanh Đc cũng cho rng, mun ch đng cho phá sn NH yếu kém đ đm bo an toàn c h thng NH mà li không mun mt gì, cũng không mun có phn ng dây chuyn là rt khó, nếu như không nói là bt kh thi. Chúng ta phi chp nhn s đánh đi mc chp nhn được.

Phá sn ch nên là gii pháp cui cùng

V vn đ này, khi xây dng phương án phá sn, Thng đc Lê Minh Hưng cho hay, theo quan đim ch đo ca Chính ph là phi đánh giá k lưỡng vic phá sn đi vi vic an toàn ca toàn h thng, ri ro tim n vi toàn nn kinh tế cũng như bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin. Vì thế, Chính ph, NHNN, mong mun Quc hi xem xét đ có quy đnh c th trong lut, trong đó có bin pháp có th chi tr tin gi cao hơn mc 75 triu đng trong tng trường hp, tuỳ thuc vào điu kin ngân sách và tng trường hp c th.

Hay nói cách khác, quy đnh nêu trên ca d tho lut ch là mt trong nhng bin pháp Chính ph cân nhc, xem xét quyết đnh trong tng trường hp c th. Đây là bin pháp h tr rt quan trng và cn thiết đ bo đm vic thc hin phá sn TCTD nhưng không làm đ v và gây mt an toàn h thng. Ngun s dng đ h tr chi tr không dùng ngân sách nhà nước theo đúng ngh quyết ca Quc hi nhưng có th s dng các ngun lc nhà nước khác đ x lý vn đ này.

Mt chuyên gia NH khác đng tình cho rng, nên “khai thác” ngun tài chính tim năng t Bo him Tin gi Vit Nam (DIV) hin là hơn 36.000 t đng. Do mô hình hot đng NHNN ca Vit Nam là thành viên ca Chính ph và là ch s hu vn ca DIV nên vic x lý TCTD yếu kém là thng nht và cùng chung mc tiêu. DIV có th cho vay đc bit đ giúp các TCTD phc hi, trước mt là các qu tín dng nhân dân và t chc tài chính vi mô… như d tho lut sa đi Lut Các TCTD đưa ra.Các chuyên gia cho rng, phương án cho phá sn ch là gii pháp cui cùng khi x lý NH yếu kém. Mt hướng gii quyết khác, theo lãnh đo kỳ cu trong ngh NH gi ý là chuyn đi mô hình hot đng NH thay vì cho phá sn. Theo cách này NH t to ra ngun chi tr tin gi bng nhiu cách khác nhau như vay n các ngun khác t c đông, t người tham gia tái cu trúc… Hoc cho NH ln mua li NH yếu kém. Vi mt NH ln, có li nhun vài nghìn t mt năm thì ch trong khong 2 năm mua li NH yếu kém đã có th bù tht thoát đó và h có được li ích không nh v mng lưới, nhân s, h tng công ngh… “Cách tt nht dùng các bin pháp kinh tế x lý”, v này nhn mnh.

Đi vi cơ chế cho vay đc bit không phi bây gi mi đ cp đến mà theo Lut NHNN cũng đã cho phép NHNN thc hin. Nhưng vic cho vay không đơn gin. Bi th nht là thi hn ngn và khon vay rt ri ro khi không có tài sn thế chp. Mà đ tht thoát s li b hình s hoá dn đến tâm lý e ngi. Theo v chuyên gia trên, nếu khuyến khích các đơn v tham gia tái cơ cu đơn c như DIV thc hin cho vay đc bit thì phi có cơ chế rõ ràng, c th v trách nhim người cho vay như thế nào. “Có th lúc cho vay phương án phc hi NH đó tt, nhưng 3-5 năm sau NH đó vn không phc hi được thì x lý hu qu như thế nào, ai s là người chu trách nhim đi vi khon vay đc bit này…

Phi có cơ chế rõ ràng v trách nhim nếu không s khó có đơn v nào dám x lý nhng khon ri ro như vy”, v này nói thêm và gi ý: Nên đ NHNN là cơ quan cm trch cùng vi đó phi có s phi hp vi chính quyn đa phương, bo him tin gi... V phía mình, DIV cn phi ch đng tham gia xây dng phương án kh năng phc hi và khi NHNN phê duyt thì khn trương nhp cuc đ hn chế ti đa xáo trn gây mt an toàn h thng các TCTD.

“Nhà nước phi chun b đy đ điu kin cn và đ đ bo đm vic cho phá sn TCTD nhưng không làm đ v và gây mt an toàn h thng, bo đm quyn li ca người gi tin, không nh hưởng đến an ninh tin t quc gia, trt t an toàn xã hi. Nếu không s phi cân nhc các phương án h tr các NH tái cơ cu, ưu tiên các gii pháp kinh tế”, mt chuyên gia NH nhn mnh.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 662 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.