Thứ hai, 16 Tháng 7 2018
TIN MỚI

Tọa đàm “Giới thiệu những quy định mới về điều kiện chung áp dụng cho các chương trình, dự án ký với IDA/IBRD"

Toa dam Gioi thieu nhung quy dinh moi ve dieu kien chungNgày 4/10/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tố chức buổi tọa đàm "Giới thiệu những quy định mới về điều kiện chung áp dụng cho các chương trình, dự án ký với IDA/IBRD".

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc NHNN, Văn phòng WB tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, đại diện WB đã giới thiệu về các quy định pháp lý liên quan đến các chương trình, dự án ký với IBRD/IDA.

Theo đó, ngày 14/7/2017, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt Bộ Điều kiện chung đối với các khoản cấp tín dụng của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA). Bộ Điều kiện chung này là một phần của toàn bộ hiệp định pháp lý áp dụng đối với các khoản tín dụng IBRD/IDA và thể hiện các điều khoản pháp lý tiêu chuẩn trong hoạt động cấp tín dụng của WB, cụ thể là các khoản vay của IBRD, và các khoản tín dụng ưu đãi cũng như viện trợ không hoàn lại của IDA.

Bộ Điều kiện chung mới áp dụng cho hoạt động cấp tín dụng của IDA quy định bổ sung loại hình cấp tín dụng không ưu đãi theo cơ chế IDA18 mới được phê duyêt gần đây. Bộ Điều kiên chung áp dụng cho hoạt động cấp tín dụng của IBRD hệ thống các thay đổi về giá khoản vay và chính sách đã được IBRD phê duyệt trước đây.

Những sửa đổi khác trong các Bộ Điều kiện chung này được thông qua nhằm mục đích đơn giản và rút gọn các quy trình thủ tục và chuẩn bị tài liệu pháp lý. Các hiệp định pháp lý sẽ được rút gọn đơn giản trên cơ sở những sửa đổi trong các Bộ Điều kiện chung.

Bộ Điều kiện chung của WB áp dụng với các chương trình, dự án vay vốn IDA, IBRD thuộc một trong ba nhóm: (i) Dự án đầu tư; (ii) Khoản vay chính sách phát triển; (iii) Các chương trình, dự án giải ngân dựa trên kết quả. Để thuận tiện cho quá trình theo dõi và nghiên cứu khung chính sách này, Bộ Điều kiện chung lần này sẽ tách thành 6 Bộ Điều kiện chung (03 bộ điều kiện chung dành cho IDA và 03 bộ điều kiện chung dành cho IBRD, thay vì chỉ có 02 Bộ Điều kiện chung dành cho IDA và IBRD như trước kia). Bộ Điều kiện chung này sẽ áp dụng đối với các chương trình, dự án có thư mời đàm phán được gửi từ ngày 14/7/2017.

Đại diện WB cũng nêu rõ một số thay đổi chính trong Bộ điều kiện chung như sau: (i) Bổ sung thêm một số điều kiện vay mới các Bộ điều kiện chung áp dụng đối với từng công cụ vay (bao gồm Bộ điều kiện chung áp dụng đối với vay tài trợ dự án, Bộ điều kiện chung áp dụng đối với vay phát triển chính sách và Bộ điều kiện chung áp dụng đối với hình thức giải ngân dựa trên kết quả); (ii) Bỏ yêu cầu cung cấp riêng Thư về các chỉ số kinh tế và tài chính; (iii) Linh hoạt trong yêu cầu về cấp Ý kiến pháp lý: WB đã nghiên cứu và đề xuất các hình thức áp dụng linh hoạt trong việc yêu cầu cấp Ý kiến pháp lý. Cụ thể, thay vì yêu cầu cung cấp ý kiến pháp lý cho từng hiệp định cụ thể, WB có thể yêu cầu phía Chính phủ đưa ra các cam đoan và bảo đảm về giá trị pháp lý của các hiệp định. Các cam đoan bảo đảm này được quy định cụ thể tại Bộ điều kiện chung; (iv) Giới thiệu hình thức liên lạc và sử dụng chữ ký điện tử cho các hiệp định vay và các tài liệu pháp lý của dự án, các đơn rút vốn; (v) Áp dụng linh hoạt quy trình của WB đối với việc phân bổ lại vốn giữa các hạng mục chi của dự án; (vi) Quy định bổ sung trong Bộ điều kiện chung một số thay đổi trong các điều khoản và điều kiện vay của IBRD: như quy định sàn lãi suất,hoánđổi đồng tiền...; (vii) Bổ sung một số thay đổi đối với Bộ Điều kiện chung IDA.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến những quy định mới về điều kiện chung áp dụng cho các chương trình, dự án ký với IDA/IBRD và đã được đại diện WB giải đáp.

Xem 412 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.