Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
TIN MỚI

Hải Phòng có 622 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hinh anh dich vu cong truc tuyen tai Hai PhongTheo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, TP. Hải Phòng đã có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác CCHC nói chung, cải cách, kiểm soát TTHC nói riêng, trong đó đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC, cải cách TTHC.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã ban hành nhiều quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cơ chế một cửa tiếp tục được UBND thành phố duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch. Hầu hết các Sở, ban, ngành, huyện, xã và các cơ quan ngành dọc của trung ương trên địa bàn thành phố có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ). Bên cạnh đó, một số mô hình sáng tạo mới đang được triển khai có hiệu quả, như mô hình “một cửa thân thiện”; “một cửa điện tử liên thông”; điển hình là mô hình “một cửa về đầu tư cấp thành phố” - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện tương đối đa dạng; tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC. Thành phố Hải Phòng hiện nay có 622 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (534 dịch vụ công mức độ 3, 88 dịch vụ công mức độ 4) và tiếp tục đăng ký triển khai 134 dịch vụ công mức độ 3 trong năm 2017. Đến nay, Hải Phòng đã công bố 871 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại thành phố Hải Phòng còn hạn chế như: việc công bố TTHC chưa đảm bảo yêu cầu về kiểm soát TTHC, chưa được chuẩn hóa theo quyết định công bố của Bộ. Việc công khai, cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC còn chậm, nhiều TTHC đã hết hiệu lực nhưng vẫn còn đang được công khai ở tình trạng còn hiệu lực, một số TTHC đã được công bố mới nhưng chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Xem 331 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.