Thứ năm, 02 Tháng 4 2020
TIN MỚI

VRB bổ sung nội dung hoạt động mua nợ

VRB anh hoat dongNgày 08/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 887/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB).

Theo đó, bổ sung hoạt động “mua nợ” vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc NHNN cấp cho VRB.

Khi triển khai thực hiện nội dung hoạt động nêu trên, VRB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài khác, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc NHNN cấp cho VRB.

Xem 3035 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng