Thứ hai, 28 Tháng 9 2020
TIN MỚI

8 ngân hàng thương mại của Việt Nam có Triển vọng Tích cực

Hinh anh MoodysNgày 03/5/2017, từ Singapore, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service (Moody’s) đã thông báo xếp hạng đối với 8 ngân hàng thương mại của Việt Nam có triển vọng được nâng từ Ổn định lên Tích cực.

8 NHTM được đánh giá gồm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank).

Cơ sở đánh giá xếp hạng

Kết quả xếp hạng của Moody đối với các ngân hàng trên được hỗ trợ bởi kết quả xếp hạng B1, Tích cực của nền kinh Việt Nam. Mức tín nhiệm nền kinh tế Việt Nam mạnh hơn là yếu tố cơ bản để Moody’s điều chỉnh xếp hạng về tiền gửi và yếu tố nhà phát hành của các NHTM Việt Nam vì tín nhiệm của quốc gia có tác động lớn tới đánh giá của Moody’s về khả năng trợ giúp của Chính phủ đối với các NHTM trong những thời điểm khó khăn.

Đồng thời, triển vọng kinh tế Việt Nam được tăng hạng từ Ổn định lên Tích cực còn được căn cứ vào những kỳ vọng của Moody’s, như: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dồi dào, được tăng cường bởi cải cách kinh tế đang được tích cực thực hiện, sẽ tiếp tục đa dạng hóa nền kinh tế và thúc đẩy các hoạt động kinh tế so với các quốc gia có cùng mức xếp hạng tín nhiệm; Sự ổn định vĩ mô và môi trường bên ngoài sẽ tiếp tục được giữ vững; Kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và môi trường vĩ mô ổn định sẽ giúp duy trì nợ Chính phủ ở mức hiện tại.

Nếu mức xếp hạng tín nhiệm B1 đối với Chính phủ Việt Nam được điều chỉnh tăng lên, Moody’s có thể tăng mức đánh giá tín nhiệm dài hạn đối với 8 NHTM nêu trên, bằng cách kết hợp xem xét các mức độ gia tăng về sự hỗ trợ của Chính phủ.

Xếp hạng tín nhiệm dài hạn của 8 NHTM này có thể bị giảm đi nếu chất lượng và số lượng tín dụng bị sụt giảm nghiêm trọng, và/hoặc Moody’s đánh giá sự hỗ trợ của Chính phủ đối với các NHTM bị suy yếu đi.

Kết quả đánh giá chi tiết theo thứ tự ABC như sau:

1. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ dài hạn được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng CR được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định (m).

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức CAA1, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

4. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, đang tiếp tục theo dõi để nâng hạng.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), đang tiếp tục theo dõi để nâng hạng.

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

5. Ngân hàng Quân đội (MB)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

6. Ngân hàng Quốc tế (VIB)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B1, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

8. Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

- Đánh giá tín dụng cơ bản (BCAs), đánh giá tín dụng cơ bản điều chỉnh được xếp hạng mức b2, không thay đổi.

- Tiền gửi dài hạn bằng ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng ổn định

- Tiền gửi dài hạn bằng nội tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá về nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng B2, triển vọng tích cực

- Đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn được xếp hạng B1(cr), không thay đổi

- Tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ được xếp hạng NP.

- Nhà phát hành ngắn hạn bằng bằng nội tệ và ngoại tệ mức NP.

- Đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn được xếp hạng NP (cr), không thay đổi.

Triển vọng của ngân hàng được thay đổi từ mức Ổn định sang mức Ổn định(m).

Xem 3523 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng