Thứ ba, 29 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Hội nghị tập huấn “Hoạt động cho vay dựa trên báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm là động sản”

Hoi nghi tap huan Hoat dong cho vay dua tren bao cao tai chinh va tai san bao dam la dong sanTrong hai ngày 04 - 05/5/2017, tại TP.Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) đã phối hợp đồng tổ chức Hội nghị tập huấn về chủ đề “Hoạt động cho vay dựa trên báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm là động sản”.

Hội nghị có sự tham dự của gần 180 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên các khối/phòng/ban Tín dụng, Khách hàng Doanh nghiệp, Quan hệ Khách hàng, Thẩm định Tài sản bảo đảm, Quản lý rủi ro, Kế hoạch Kinh doanh, Kiểm soát nội bộ, Cơ chế chính sách, Phát triển sản phẩm… đến từ các tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; chuyên viên nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước và giảng viên các Trường Đại học.

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm giúp các NHTM hiểu rõ các khía cạnh khác nhau của phương pháp cho vay có tài sản bảo đảm là động sản dựa trên báo cáo tài chính; nắm được cách thức kiểm soát, giám sát và quản trị rủi ro đối với các khoản vay này dựa trên báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán theo thông lệ quốc tế, từ đó các NHTM Việt Nam có thể tự tin hơn trong việc quản lý và phát triển phương thức cho vay này tại ngân hàng mình, vừa góp phần tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, vừa tạo cơ hội và khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các DNNVV.

Diễn giả chính tham gia tập huấn là ông Jaouad Berrada, Chuyên gia về tài trợ vốn có bảo đảm là động sản của IFC, Phó Chủ tịch điều hành Công ty tư vấn CIF. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, quản trị rủi ro, tài trợ DNNVV, tài trợ vốn có TSBĐ là động sản; trong đó có hơn 10 năm làm việc tại 2 ngân hàng lớn nhất của Canada là Ngân hàng Hoàng Gia Canada và Ngân hàng Montreal.

Theo diễn giả, “động sản” là tài sản chính của DNNVV. Vì thế, muốn thúc đẩy DNNVV phát triển, cần phát triển cho vay có TSBĐ là động sản. Diễn giả đã tập trung vào các nội dung tập huấn chủ yếu  gồm:

- Khoảng trống trong hoạt động tài trợ vốn cho các DNNVV; Những trở ngại đối với tài trợ vốn có TSBĐ là động sản.

- Các thông lệ tốt nhất mà bên cho vay cần tôn trọng (tài trợ vốn có TSBĐ là trang thiết bị, là các khoản phải thu và/hoặc hàng hóa luân chuyển; hoạt động giám sát). “Giám sát” là mấu chốt của tài trợ vốn có TSBĐ là động sản, đặc biệt là đối với các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển.

-  Một số khía cạnh pháp lý đối với việc thế chấp tổng thể hoặc thế chấp các khoản phải thu/hàng hóa luân chuyển cụ thể.

-  Khái niệm, phân loại, các công cụ và thông lệ tài trợ các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia (như: Khoản vay tuần hoàn có bảo đảm bằng hàng hóa luân chuyển và các khoản phải thu; Bao thanh toán; Khoản tín dụng được bảo đảm bởi việc chuyển giao quyền sở hữu).

- Hạn mức tín dụng dựa trên các loại TSBĐ sẵn có của bên vay, giá trị cho vay tối đa và giá trị tài sản ròng, các trọng số trong tài trợ vốn.

- Tính toán hạn mức tín dụng và giá trị cho vay tối đa: Cần chú ý các tài sản cần loại trừ; So sánh tài trợ vốn có bảo đảm là các khoản phải thu với tài trợ vốn có bảo đảm là hàng hóa luân chuyển; Tỉ lệ ứng vốn tùy thuộc vào mức độ rủi ro của khách hàng, của các khoản phải thu và chất lượng của một số hàng hóa luân chuyển…

- Sự dịch chuyển các khoản phải thu là cơ sở để phân tích, dự báo khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp. Nếu sự dịch chuyển các khoản phải thu ổn định, thể hiện doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu tốt và hoạt động có lãi.

- Quy trình và kiểm soát rủi ro: Các điều kiện tiên quyết để kiểm soát hiệu quả các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển.

- Các công cụ và trọng số tài chính: Các trọng số liên quan đến vốn lưu động và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, kết hợp với phân tích các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) được thực hiện trong suốt quy trình kiểm soát rủi ro sẽ giúp ngân hàng đánh giá đầy đủ về thu hồi nợ của TSBĐ là các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển. Các loại công cụ sử dụng theo dõi sự biến động của giá trị TSBĐ là các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển.

- Phương pháp tiếp cận chính: đánh giá nhu cầu của bên vay; đánh giá chất lượng của tài sản; hệ số tài trợ vốn (%) được xác định dựa vào chất lượng tài sản và chất lượng khách hàng vay; đòn bẩy tài chính; khả năng hoàn trả.

-  Xác định hạn mức cho vay và hạn mức tối đa. Phân tích dữ liệu trước khi cho vay và sau khi cho vay đối với các khoản phải thu và hàng hóa luân chuyển.

- Các cam kết và dấu hiệu cảnh báo sớm; Trách nhiệm của các bên (Hội đồng quản trị; Chủ tịch; Kiểm toán; Bộ phận cho vay; Bộ phận QTRR).

- Nội dung hợp đồng tín dụng cần nêu rõ: Các TSBĐ cho khoản vay; Biện pháp bảo vệ TSBĐ mà bên cho vay yêu cầu; Tính toán hạn mức tín dụng; Các tài sản hợp lệ và không hợp lệ; Các loại tài liệu bên vay phải nộp; Quyền của bên cho vay…

- Các phương thức tài trợ vốn truyền thống khác: bao thanh toán và chiết khấu. Công ty công nghệ tài chính (Fintech): phương thức tài trợ mới.   

Theo ý kiến đánh giá của các đại biểu tham dự, hầu hết các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao về chủ đề, nội dung và phương thức tổ chức tập huấn.

Xem 1158 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 17-05-2017 4:01 am
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng