Thứ năm, 02 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ nhất, Nhiệm kỳ VI

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ nhất, Nhiệm kỳ VI

Ngày 05/5/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 1 Nhiệm kỳ VI với sự tham dự của đông đủ các tổ chức hội viên. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng việt Nam Phan Đức Tú, hội nghị đã nghe Tổng thư ký Hiệp hội Nguyễn Toàn Thắng trình bầy báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Báo cáo đánh giá, năm 2016, các tổ chức tín dụng đã nghiêm túc triển khai, thực hiện các chính sách, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu đề ra như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động khai thác nguồn vốn với chi phí hợp lý, tối ưu hóa chi phí hoạt động để thực hiện chủ trương giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với những lĩnh vực ưu tiên. Tăng trưởng tín dụng và cơ cấu tín dụng phù hợp với chỉ tiêu và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, tổng tín dụng toàn ngành tăng 18,7%, cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng được đầu tư phát triển mạnh, ứng dụng công nghệ hiện đại, ngày càng đa dạng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Kết thúc năm 2016, các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả tài chính khả quan, quy mô huy động vốn, cho vay và tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng mạnh, lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng đều được cải thiện.

Báo cáo nhấn mạnh đến việc, các tổ chức tín dụng đã tích cực xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu phù hợp với Đề án 254 và các quy định của pháp luật nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị, bảo đảm an toàn, lành mạnh trong hoạt động. Các tổ chức tín dụng đã chủ động và nố lực trong việc xử lý nợ xấu với những biện pháp tích cực như phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định, tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng để hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Nhờ vậy, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn theo mục tiêu đề ra. Tuy vậy, quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mặc do những khó khăn chung của nền kinh tế và doanh nghiệp cũng như những bất cập và pháp lý liên quan đến việc bán, phát mại tài sản báo đảm, kể cả việc xử lý nợ đã bán cho VAMC, thị trường mua bán nợ chưa thật sự hình thành…

Báo cáo khẳng định, thành tựu đạt được của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam trong năm 2016 chủ yếu được đóng góp bởi các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Các hoạt động của Hiệp hội cũng đều hướng tới các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và góp phần tích cực trong kết quả chung đó. Cụ thể, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa của nhiệm kỳ VI, thành lập 2 Ủy ban chuyên môn là Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ trực thuộc Hội đồng Hiệp hội; thành lập Ban Công tác hội viên trực thuộc Cơ quan Thường trực Hiệp hội nhằm đẩy mạnh công tác phát triển và chăm sóc hội viên và một số chủ trương quan trọng khác về củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thường trực. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hội viên. Trên cơ sở nắm bắt, tổng hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, Hiệp hội đã chủ động đề xuất và tham gia đóng góp ý kiến với Ngân hàng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, phản ánh sát đúng những nhu cầu, đòi hỏi chính đáng của các tổ chức hội viên, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò cầu nối và đại diện tiếng nói của các tổ chức hội viên. Trong năm 2016, Hiệp hội đã tích cực tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành có ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức hội viện như dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 2 dự thảo Nghị định về tài sản bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện bộ Luật Dân sự 2015, … Đồng thời, Hiệp hội đã phi hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để chuyển tải các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đến các tổ chức hội viên để tạo sự đồng thuận và thực hiên có kết quả. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp và phản ảnh những vướng mắc, bất cập của các tổ chức hội viên đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hội viên trong quá trình hoạt động. Thực hiện vai trò, chức năng của mình, Hiệp hội thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, các khóa đào tạo về những chủ đề tổ chức hội viên quan tâm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua 2 công cụ chủ yếu là Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ và Trang tin điện tử, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài ngành chú trọng và tham gia tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, về hoạt động, sản phẩm dịch vụ của các tổ chức hội viên đến công chúng. Chú trọng việc duy trì và mở rộng các quan hệ quốc tế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết, hỗ trợ thiết thực cho các tổ chức hội viên. Năm 2016, Hiệp hội đã kết nạp thêm 5 tổ chức hội viên mới.

Cơ thể nói, năm 2016, đặc biệt là sau Đại hội nhiệm kỳ VI, hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo ra không khí mới, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, uy tín của Hiệp hội theo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định hiện hành. Năm 2017, Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ toàn khóa với những nhiệm vụ trọng tâm được xác định, để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế cần tập trung đẩy mạnh như công tác hội viên, công tác truyền thông, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ … 

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ 1, Nhiệm kỳ VI đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh, các bài tham luận của đại diện các tổ chức hội viên, thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch công tác năm 2017, Nghị quyết Hội nghị. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Phan Đức Tú khẳng định thành công của Hội nghị, tin tưởng Hiệp hội Ngân hàng nói chung, các tổ chức hội viên triển khai có kết quả 5 nhiệm vụ Phó thống đốc đã chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa khẩu hiệu “Liên kết tạo sức mạnh”, “Hiệp hội là ngôi nhà chung của các tổ chức hội viên”.

(Các bài tham luận tại hội nghị sẽ được đăng tải trên Diễn đàn cơ chế chính sách)

Xem 1132 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 17-05-2017 4:01 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng