Chủ nhật, 24 Tháng 6 2018
TIN MỚI
Mời tham dự Hội nghị tập huấn “Hoạt động cho vay dựa trên báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm là động sản”

Mời tham dự Hội nghị tập huấn “Hoạt động cho vay dựa trên báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm là động sản”

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về “Hoạt động cho vay dựa trên báo cáo tài chính và tài sản bảo đảm là động sản”. Trân trọng mời các tổ chức hội viên đăng ký tham dự.

Thời gian: Ngày 04 và 05/5/2017 (02 ngày). Sáng: 8h00 - 12h00; Chiều: 13h30 -17h00.

Địa điểm: Phòng họp lớn, Khách sạn Grand Saigon, số 8 Đồng Khởi,  Q 1, TP.HCM.

Thành phần: cán bộ quản lý các phòng/ban: pháp chế, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, phòng tín dụng, phòng khách hàng doanh nghiệp/DNNVV, các chi nhánh/phòng giao dịch.

Mục đích tập huấn: Nhằm giúp các ngân hàng thương mại hiểu rõ các khía cạnh khác nhau của phương pháp cho vay có tài sản bảo đảm là động sản dựa trên báo cáo tài chính; nắm được cách thức kiểm sát, giám sát và quản trị rủi ro đối với các khoản vay này dựa trên báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán theo thông lệ quốc tế, từ đó các NHTM Việt Nam  có thể tự tin hơn trong việc quản lý và phát triển phương thức cho vay này tại ngân hàng mình, vừa góp phần tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, vừa tạo cơ hội và khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các DNNVV.

Nội dung tập huấn chủ yếu: (i) Phân tích khách hàng vay và khách hàng của khách hàng vay; (ii)  Tài sản bảo đảm và Giá trị thực của tài sản; (iii) Tỷ lệ ứng vốn, hạn mức cấp tín dụng; (iv) Phân tích tài chính và thẩm định các thông tin (Thủ tục và kiểm soát rủi ro; Các công cụ và trọng số tài chính; Phương pháp, xác định định định mức và các điều khoản hợp đồng); (v) Đánh giá các dữ liệu và các dấu hiệu cảnh báo sớm; (vi)Trách nhiệm, các thỏa thuận và các phương thức tài trợ vốn có bảo đảm là động sản khác. (vii) Nghiên cứu các tình huống.

Diễn giả: Ông Jaoual Berrada, Chuyên gia về tài trợ vố có bảo đảm là động sản của IFC, Phó Chủ tịch điều hành Công ty tư vấn CIF. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, quản trị rủi ro, tài trợ DNNVV, tài trợ vốn có tài sản bảo đảm là động sản. Trong đó có hơn 10 năm làm việc tại 2 ngân hàng lớn nhất của Canada là Ngân hàng Hoàng Gia Canada và Ngân hàng Montreal.

(Tham dự miễn phí, có phiên dịch cabin)

Các ngân hàng thương mại cử cán bộ và đăng ký tham dự trước ngày 28/4/2017 (theo mẫu đính kèm), liên hệ chị Hoàng Thục Yến: ĐT: 08.38.216.608/0902.689.166;Fax: 08.38.296.076; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 742 lần
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.