Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018
TIN MỚI

Quyết toán thuế TNCN 2016: Lưu ý thu nhập từ tiền lương, tiền công

Hinh anh quyet toan TTNCNNhằm tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện đúng việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tránh những sai sót không đáng có, Cục Thuế Hà Nội đã tổng hợp một số lưu ý về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo quy định (gồm 6 nhóm thu nhập theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Thu nhập miễn thuế bao gồm 16 nhóm thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Số thuế được giảm theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Không tính vào thu nhập chịu thuế gồm 10 nhóm thu nhập (theo quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Khoản 5, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Theo Cục Thuế Hà Nội, về các khoản giảm trừ như giảm trừ gia cảnh bản thân là 9 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó còn có khon giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học...

Tổ chức thực hiện quyết toán thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công theo tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN và các bảng kê kèm theo. Cụ thể, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân thực hiện theo tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN và hồ sơ đi kèm, cá nhân chỉ phải quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ.

Cá nhân tự tính số thuế phải nộp tương ứng với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm, đối chiếu với số thuế đã khấu trừ để xác định phải nộp thêm hay được hoàn để quyết toán hoặc ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thuế thay nếu thuộc đối tượng được ủy quyền.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức. Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính. Đối với cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyêt toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm…

Về đăng ký mã số thuế cho người nộp thuế được quy định theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC và Điều 24 Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Theo đó, cơ quan chi trả thu nhập thực hiện tổng hợp thông tin và đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm, chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp (mẫu 05-ĐK-TCT và hồ sơ) và cho người phụ thuộc tại Cục thuế (làm việc tại tổ chức quốc tế, ngoại giao, hoặc cá nhân nước ngoài) và tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 chậm nhất là ngày 31/3/2017. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Xem 450 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.