Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019
TIN MỚI

ACB đạt 111% kế hoạch kinh doanh năm 2016

ACB anh hoat dongNgân hàng Á châu (ACB) cho biết, năm 2016 tiếp tục là năm hoạt động hiệu quả với lợi nhuận trước thuế đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so với 2015 và đạt 111% kế hoạch cả năm đã đề ra.

Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ và phù hợp với các chính sách quản lý rủi ro đang liên tục được đẩy mạnh của ACB. Về quy mô Tổng tài sản, Dư nợ, và Huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 18%, 21% và 18%. ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với với tỷ lệ an toàn vốn ở mức 13,2%. Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỉ lệ Dư nợ/Huy động ở mức 76%.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn tăng 27% dựa trên nền tảng Doanh thu tăng trưởng 22% và Chi phí được kiểm soát chặt chẽ với tốc độ tăng 16%. Biên sinh lời (NIM) duy trì ở mức 3,2% trong khi thu nhập lãi thuần tăng 17%. Lãi suất của Tài sản và Nguồn vốn tiếp tục được tái định linh động, phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Các khoản thu nhập ngoài lãi tăng gần 100%, chủ yếu do cải thiện từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và tăng thu phí dịch vụ (tăng 27% so với 2015). Bên cạnh đó, dự phòng luôn được trích lập đầy đủ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ tăng nhanh nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 1,3% xuống còn 0,9% vào cuối năm 2016, thấp nhất từ năm 2011 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh từ 3,1% xuống còn 2,1%.

ACB tiếp tục có những tiến triển và kết quả tốt trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu trong năm 2016. Nhiều vấn đề đã được giải quyết theo lộ trình xử lý các tài sản tồn đọng đã được Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn cho giai đoạn 2016-2018.

Cơ cấu tài sản của ACB tiếp tục tăng trưởng lành mạnh và là nền tảng vững chắc để tạo tiền đề cho sự phát triển bên vững của Tập đoàn. Tỷ lệ an toàn vốn của ACB hiện đang ở mức rất tốt: 13,2% so với chuẩn quy định là 9%. Các vấn đề còn tồn đọng đang được xử lý một cách chặt chẽ, có hệ thống, đồng thời Bảng cân đối kế toán tiếp tục tăng trưởng bền vững, an toàn và kỷ luật.

Xem 676 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.