Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Thêm cơ hội tiếp cận tín dụng

Hinh anh cho vayNHNN đnh hướng tín dng tăng 12% trong năm nay. Tuy nhiên nhiu d báo cho thy, tín dng có th s vượt mc tiêu này. Điu này to thêm cơ hi tiếp cn vn cho doanh nghip.

Mc dù NHNN vn chưa công b s liu v tăng trưởng tín dng tháng 1/2021, nhưng lãnh đo nhiu ngân hàng cho biết, tín dng đã tăng trưởng tích cc ngay t tháng đu năm nay khi mà hot đng sn xut, kinh doanh đang có du hiu phc hi.

Khi sc t đu năm

Kết qu cuc điu tra mi đây ca NHNN cho thy, các t chc tín dng (TCTD) đã nâng d báo nhu cu s dng dch v ngân hàng ca khách hàng trong quý 1 và c năm 2021, trong đó nhu cu vay vn được kỳ vng tăng nhiu hơn nhu cu gi tin và thanh toán. Theo đó, các TCTD d báo tín dng s tăng 3,6% trong quý 1/2021, cao gp gn 3 ln mc tăng 1,3% ca cùng kỳ năm trước.

Cơ s cho d báo này, bên cnh nhng tín hiu phc hi tích cc ca nn kinh tế, còn nh các TCTD đã và d kiến tiếp tc ct gim lãi sut biên và các phí phi lãi sut trong 6 tháng cui năm 2020 và 6 tháng đu năm 2021 đ h tr, tăng kh năng tiếp cn tín dng ca khách hàng. Theo đó, các TCTD kỳ vng mt bng lãi sut s tiếp tc gim nh trong quý 1/2021, vi mc gim bình quân kỳ vng là 0,05-0,16 đim phn trăm so vi cui năm 2020. Bên cnh đó, các TCTD còn d kiến tiếp tc "ni lng nh" tiêu chun tín dng đi vi các nhóm khách hàng.

Tín dng chy vào sn xut, kinh doanh

VNDirect và mt s t chc khác cũng d báo tăng trưởng tín dng đt 13-14% trong năm 2021. D báo này hoàn toàn có cơ s khi mà năm 2020, mc dù nn kinh tế chu tác đng tiêu cc t COVID-19, tăng trưởng kinh tế ch đt 2,91%, nhưng tín dng c năm vn tăng 12,16%. Năm nay, tăng trưởng kinh tế Vit Nam được d báo có th cao hơn mc tiêu 6% mà Quc hi đã đ ra. Kinh tế phc hi, chc chn tăng trưởng tín dng s khi sc hơn.

Năm nay, các TCTD d kiến s tiếp tc cho vay các lĩnh vc có tim năng phc hi tăng trưởng mnh như: Bán buôn bán l (55,8- 57,7%); Xut nhp khu (54,8- 56,7%); Phc v nhu cu đi sng (44,2- 45,2%); Xây dng (38,5- 44,2%)…

Theo các chuyên gia, khi tín dng vượt mc tiêu, dòng vn s chy mnh hơn vào sn xut kinh doanh bi quan đim ca NHNN vn là khuyến khích tín dng tp trung vào sn xut kinh doanh và các lĩnh vc ưu tiên, trong khi kim soát cht tín dng đ vào các lĩnh vc ri ro như bt đng sn, chng khoán. Tuy nhiên, đ tiếp cn được tín dng, các doanh nghip phi đáp ng được các tiêu chun mà phía ngân hàng đt ra, cho dù điu kin được d báo s ni lng hơn.

Theo Din đàn doanh nghip

Xem 74 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng