Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

LienVietPostBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng cá nhân năm 2021

LienVietPostBank uu dai chuyen tien quoc teT ngày 15/01 - 31/12/2021, Ngân hàng Bưu đin Liên Vit (LienVietPostBank) trin khai chương trình ưu đãi chuyn tin quc tế dành cho khách hàng cá nhân có nhu cu chuyn tin quc tế vi các mc đích như du hc, chuyn tin đnh cư, chuyn tin tr cp thân nhân…

Cơ chế ưu đãi:

- Tặng ngay 100.000VNĐ cho mỗi giao dịch chuyển tiền đi quc tế.

- Miễn 100% phí phát hành lệnh chuyển tiền đối với:

+ 100 giao dịch chuyển tiền quốc tế đi đầu tiên trên Internet Banking.

+ 50 giao dịch chuyển tiền đi bằng đng CAD đầu tiên trên h thng LienVietPostBank.

- Ưu đãi v t giá mua bán ngoi t (*):

+ Đi vi USD:

Giao dch tr giá dưới 300.000USD ưu đãi ti thiu 20 đim

Giao dch t 300.000USD đến dưới 1.000.000USD ưu đãi ti thiu 25 đim

Giao dch t 1.000.000USD đến dưới 2.000.000USD ưu đãi ti thiu 30 đim

Giao dch t 2.000.000USD tr lên s áp dng t giá theotha thun.

+ Đi vi CAD và AUD:

Giao dch tr giá dưới 100.000 nguyên t ưu đãi 100 đim

Giao dch tr giá trên 100.000 nguyên t s áp dng t giá tha thun, ti thiu 100 đim

+ Đi vi ngoi t khác: Được ưu đãi ti thiu 60 đim t giá bán/mua ngoi t chuyn khon.

(*) Ưu đãi áp dng vi t giá bán/mua ngoi t chuyn khon so vi Thông báo t giá và lãi sut hàng ngày khi thc hin bán/mua ngoi t ti thi đim thc hin giao dch.

Thông tin chi tiết, liên h: hotline 1800577758/Chi nhánh LienVietPostBank.

Xem 772 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng