Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

VietinBank miễn toàn bộ phí eFAST dành cho doanh nghiệp

VietinBank mien toan bo phi eFAST danh cho doanh nghiepNgày 17/02 - 31/12/2021, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) trin khai Chương trình ưu đãi min hoàn toàn phí giao dch trên kênh ngân hàng đin t VietinBank eFAST như mt li chúc ti các khách hàng doanh nghip “Năm mi mã đáo thành công, hanh thông vn s”.

Theo đó, khách hàng ch cn đăng ký mi gói eFAST tài chính (bao gm c khách hàng mi hoc khách hàng ca VietinBank nhưng chưa tng phát sinh giao dch tài chính trên eFAST) s được min 100%: Phí chuyn khon VND trong và ngoài h thng; Phí chi lương; Phí np Ngân sách Nhà nước; Phí 2 thiết b xác thc VietinBank OTP; Phí đăng ký, duy trì VietinBank eFAST.

Đi vi khách hàng đã và đang s dng dch v VietinBank eFAST khi gii thiu khách hàng mi đăng ký eFAST tài chính s được min phí chuyn khon VND trong và ngoài h thng VietinBank lên ti 24 tháng.

*Chương trình áp dng theo quy đnh và chính sách ca VietinBank tùy tng thi kỳ.

eFAST - Dch v Ngân hàng đin t s 1 ti Vit Nam

Ti VietinBank, s lượng khách hàng mi s dng dch v ngân hàng s VietinBank eFAST đã tăng gp 3 ln so vi năm 2019. Bng các ưu đim, tin ích vượt tri, VietinBank eFAST đã và đang tr thành người bn đng hành, người tr lý đc lc không th thiếu trong hot đng kinh doanh, hot đng chuyn đi s ca doanh nghip:

- Tt c các giao dch ngân hàng t đơn gin đến phc tp đu có th được doanh nghip thc hin bng vài cú click ngay trên ng dng VietinBank eFAST như: Dch v chuyn tin (đơn/lô), mua/bán ngoi t, chuyn tin ngoi t, tài tr thương mi, gii ngân, tr n khon vay, gi tin gi có kỳ hn, chi lương, np Ngân sách Nhà nước, thanh toán hóa đơn...

- VietinBank eFAST còn mang đến tri nghim hoàn ho cho khách hàng bng các gii pháp tài chính trc tuyến (online) phù hp vi nhu cu đc thù ca tng doanh nghip như dch v tài khon o, báo cáo chuyên thu/chuyên chi, QRhome, cung cp b API giao dch tài chính đ tích hp vi h thng kế toán/ ERP ca doanh nghip.

- VietinBank eFAST ng dng và liên tc cp nht công ngh bo mt tt nht thế gii: Áp dng chun SSL, mt khu đăng nhp và mt khu OTP qua Keypass (Hard token) và C/R OTP đáp ng tiêu chun xác thc cao nht, đm bo tt c các d liu và giao dch đu được mã hóa và bo mt tuyt đi.

Đc bit, đu tháng 1 năm 2021, VietinBank đã nâng cp và trin khai thành công 2 tính năng chuyn tin và chi lương t đng theo lô không gii hn dung lượng vi tc đ x lý được nâng cp gp 10 ln so vi trước đây, đưa VietinBank eFAST tr thành “siêu ng dng” dn đu th trường v đ ti và tc đ x lý giao dch.

Thông tin chi tiết, liên h: chi nhánh/phòng giao dch VietinBank trên toàn quc hoc Tng đài h tr khách hàng: 1900 558 868, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 736 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng