Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI
VietinBank hưởng ứng phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại Khu Di tích lịch sử Pò Hèn

VietinBank hưởng ứng phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại Khu Di tích lịch sử Pò Hèn

Ngày 16/2/2021, ti Khu Di tích lch s Pò Hèn (xã Hi Sơn, TP. Móng Cái), B Tư lnh B đi Biên phòng, tnh Qung Ninh và Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) đã phi hp t chc L dâng hương và phát đng Tết trng cây “Đi đi nh ơn Bác H” Xuân Tân Su 2021.

Các đi biu đã dâng hương ti Đài Tưởng nim các anh hùng lit sĩ Pò Hèn - nơi ghi danh, tưởng nh các lit sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuc chiến đu bo v biên gii phía Bc ngày 17/2/1979.

Trước anh linh các anh hùng lit sĩ, các đi biu nguyn tiếp ni truyn thng v vang, tiếp tc đoàn kết, khc phc mi khó khăn, gian kh, quyết tâm làm trn s mnh cao c mà Đng, Nhà nước, Quân đi và Nhân dân tin tưởng, giao phó; thc hin tt vic qun lý, bo v vng chc ch quyn lãnh th, an ninh biên gii quc gia; xây dng biên gii hòa bình, n đnh, hu ngh, hp tác, cùng phát trin.

Ti bui L, tnh Qung Ninh đã phát đng Tết trng cây “Đi đi nh ơn Bác H” xuân Tân Su năm 2021. Đây là truyn thng tt đp ca dân tc Vit mi dp Tết đến Xuân v. Đng thi là hot đng ý nghĩa nhm thc hin li dy ca Ch tch H Chí Minh “Vì li ích mười năm phi trng cây, vì li ích trăm năm phi trng người”; c th hóa Ch th s 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 ca Th tướng Chính ph v t chc phong trào “Tết trng cây” năm 2021 và thc hin mc tiêu trng 1 t cây xanh trong 5 năm ti ca Th tướng Chính ph.

Hưởng ng L phát đng, các đi biu cùng toàn th nhân dân đã trng 1.410 cây xanh, gm: sưa, giáng hương, lát hoa, sao đen... ti Khu Di tích lch s Pò Hèn.

Nhân dp này, Đng y B Tư lnh B đi Biên phòng, tnh Qung Ninh và VietinBank đã trao 300 sut quà (mi sut tr giá 1 triu đng) cho các gia đình chính sách, người có công, h nghèo và các cháu hc sinh trong chương trình “Nâng bước em ti trường” và các em nh được các đn biên phòng trên đa bàn TP. Móng Cái và huyn Hi Hà nhn đ đu. Ngoài ra, VietinBank cũng tng B đi Biên phòng tnh Qung Ninh phn quà 200 triu đng nhân dp đu Xuân Tân Su 2021.

Xem 130 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng