Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Chuyển đổi số ngành ngân hàng - không chỉ là câu chuyện xu hướng

Chuyen doi so nganh ngan hangVic chuyn đi s ngành ngân hàng không ch là câu chuyn tt yếu din ra trong bi cnh cuc Cách mng công nghip ln th tư đang phát trin mnh m mà dn gn vi thương hiu, uy tín và tr thành đng lc tăng trưởng nhiu ngân hàng.

Trong năm 2020, đi dch COVID-19 lan rng và kéo dài đã làm thay đi thói quen tiêu dùng trên toàn cu.

Thay vì mua sm, thanh toán trc tiếp, nhiu người dân la chn mua hàng và thanh toán trc tuyến đ phòng nga dch lây lan. Nm bt cơ hi đó, nhiu ngân hàng đã đy nhanh tiến trình chuyn đi s, tp trung đu tư công ngh, s hóa các dch v, nhm nâng cao tri nghim khách hàng.

Tuy vy, vic chuyn đi s ngành ngân hàng không ch là câu chuyn tt yếu din ra trong bi cnh cuc Cách mng công nghip ln th tư đang phát trin mnh m mà dn gn vi thương hiu, uy tín và tr thành đng lc tăng trưởng nhiu ngân hàng.

“Cú hích” t COVID-19

Gia tháng 12/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam (MSB) ra mt ngân hàng thun s TNEX vi nhng li thế cnh tranh vượt tri v tin ích.

TNEX không có chi nhánh, không có phòng giao dch và là mt trong nhng ngân hàng đu tiên cho phép m tài khon hoàn toàn trc tuyến thông qua ng dng TNEX trên đin thoi thông minh vi công ngh đnh danh đin t (eKYC).

Theo đó, thay vì phi di chuyn, xếp hàng ti các phòng giao dch, người dùng ch cn 2 bước xác thc đơn gin trong chưa đy 1 phút là hoàn tt vic đăng kí tài khon online và thc hin giao dch ngay sau đó.

Ông Bryan Carroll, Giám đc Khi Ngân hàng s ca MSB cho biết, TNEX là mt ngân hàng thun s, xây dng da trên nn tng mô hình vn hành và kinh doanh s. Chính điu này cho phép TNEX to ra và cung cp các sn phm dch v vi chi phí thp hơn các ngân hàng truyn thng ti gn 97%.

Trước đó, tháng 11/2020, Ngân hàng TMCP Quc tế Vit Nam (VIB) cũng ra mt tài khon ngân hàng s vi b ba gii pháp thanh toán gm tài khon s Digi, ng dng MyVIB và th thanh toán toàn cu iCard. ch sau vài phút đnh danh trc tuyến eKYC.

Đây là mt trong nhng tài khon ngân hàng s toàn din đu tiên ti Vit Nam khi toàn b quy trình m và s dng tài khon đu được thc hin online.

Theo đi din VIB, vi b ba gii pháp thanh toán s này, vic tiếp cn dch v ngân hàng ca khách hàng, nht là khách hàng tr, tr nên đơn gin và thun tin hơn, giúp tiết kim ti đa thi gian và gia tăng tin ích cho khách hàng, đng thi, góp phn tích cc thúc đy thanh toán không tin mt trong giai đon cao đim mua sm cui năm.

Không ch riêng nhng ngân hàng trên, trong năm 2020, đi dch COVID-19 tr thành cht xúc tác quan trng đy nhanh tiến trình chuyn đi s ca nhiu ngân hàng.

Hàng lot ngân hàng thương mi như Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Phát trin Tp.H Chí Minh (HDBank), Ngân hàng TMCP Bn Vit (VietCapitalBank), Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vượng (VPBank)… đu trin khai ng dng eKYC khi m tài khon trên trên ng dng di đng. Đây được xem là bước quan trng đ các ngân hàng đy nhanh quá trình s hóa.

nhóm “big 4”, quá trình chuyn đi s cũng din ra mnh m trong năm 2020. Đơn c như Ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam (Vietcombank) đã ra mt ng dng ngân hàng s VCB Digibank, mà theo Vietcombank, đây là dch v mi ni bt vi s đng nht v tri nghim, d dàng trong thao tác, tích hp nhiu gii pháp bo mt ưu vit.

Ngay ti ngân hàng ni tiếng truyn thng như Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) cũng tiên phong trin khai lp đt ATM đa chc năng (CDM) trên th trường th.

Theo ông Nguyn Hi Long, Phó Tng Giám đc Agribank, h thng CDM được khách hàng đánh giá cao qua vic gia tăng chc năng, tin ích cung cp cho khách hàng, không ch gi/rút tin t đng mà còn thanh toán tin vay ti CDM, thay vì phi đến quy giao dch.

Đây được xem là cơ s đ Agribank tiến ti trin khai m rng các dch v ngân hàng s hin đi như ngân hàng t đng Autobank, ng dng eKYC, giao dch rút tin không cn th… dn thay thế các phòng giao dch hot đng không hiu qu.

Nhng “qu ngt” đu tiên

Theo kết qu kinh doanh năm 2020 mi công b ca TPBank, trong năm 2020, li nhun trước thuế ca ngân hàng này tăng 11% so vi năm trước và vượt gn 8% so vi kế hoch được Đi hi đng c đông đ ra.

Đáng chú ý, s lượng tài khon và th m mi qua h thng LiveBank trong năm 2020 đã tăng gp 4 ln năm 2019, CASA tăng gp 5 ln và các máy LiveBank x lý hơn 7 triu giao dch, tăng 130%. S lượng khách hàng mi tăng đáng k trong năm qua, nâng tng s khách ca TPBank lên 3,6 triu.

Ti VPBank, chiến lược s hóa khi phát trin ngân hàng đin t VPBank Online cũng đã phát huy hiu qu, giúp ngân hàng ti ưu hóa vn hành, gim thiu chi phí, nâng cao tri nghim và gia tăng nn tng khách hàng.

T đó ghi nhn nhng kết qu n tượng trong năm 2020 khi doanh s giao dch qua kênh ngân hàng đin t tăng gp 2 ln so vi 2019. Các hp đng m th tín dng, m thu chi và vay tín chp trên VPBank Online tăng t 2 đến 3 ln mi năm t năm 2018.

Tiến trình chuyn đi s ca các ngân hàng din ra ngày càng mnh m th hin qua s liu ca Ngân hàng Nhà nước, khi tc đ tăng trưởng thanh toán không dùng tin mt trên c nước liên tc tăng trưởng qua các năm và đc bit tăng mnh trong năm 2020.

Theo ông Phm Tiến Dũng, V trưởng V Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, so vi cách đây 5 năm, s lượng và giá tr thanh toán qua kênh Internet tăng gp 3 ln; s lượng và giá tr thanh toán qua kênh đin thoi di đng tăng hơn 10 ln.

Hot đng thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công cũng được đy mnh, đáp ng được nhu cu thu, chi ngân sách ca người dân và doanh nghip nhanh chóng, kp thi...

Đi din Ngân hàng nhà nước cũng cho biết, trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước s thiết lp hot đng thanh toán bán l hin đi, kết ni vi nhiu ngành, lĩnh vc khác nhau; trong đó, thanh toán dch v công được đc bit quan tâm nhm tiếp tc đy mnh tăng trưởng thanh toán không dùng tin mt. Điu này s giúp quá trình chuyn đi s ca tng ngân hàng din ra mnh m hơn trong thi gian ti.

Theo chuyên gia tài chính Tiến sĩ Cn Văn Lc, trong khong 4 năm gn đây, tiến trình chuyn đi s ca nn kinh tế Vit Nam nói chung và h thng ngân hàng din ra tương đi nhanh.

Điu này th hin qua các ch s quan trng như, s người dùng đin thoi thông minh hin 55-65% trong s nhng người đang có đin thoi; dch v ngân hàng qua đin thoi di đng tăng trưởng mnh trong năm 2020; thanh toán đin t cũng din ra nhanh, tăng trưởng 25-30%, cao gp rưỡi so vi bình quân ca khu vc…

Đc bit, trong và sau dch COVID-19, tâm lý hành vi tiêu dùng ca người dân có s thay đi mnh m, hướng đến s dng công ngh s nhiu hơn rt nhiu so vi trước đây. Đây là nhng thun li đ Vit Nam thúc đy tiến trình chuyn đi s trong ngành ngân hàng din ra mnh m hơn trong thi gian ti.

Tuy vy, các chuyên gia cũng cho rng, hành lang pháp lý v Mobile Money, Fintech, cho vay ngang hàng, eKYC… cn được ban hành sm hơn, đ tránh hin tượng th chế không b quá tr so vi yêu cu thc ti ca cuc sng; t đó, to điu kin xây dng h sinh thái hoàn chnh cho tiến trình chuyn đi s ca ngành ngân hàng...

Theo TTXVN

Xem 451 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng