Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Miễn lãi trọn đời với thẻ VietinBank i-Zero

Mien lai tron doi voi the VietinBank i ZeroT tháng 2/2020, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) chính thc ra mt th tín dng ni đa i-Zero vi đc đim vượt tri: Min lãi trn đi (lãi sut 0%) cho tt c các giao dch chi tiêu qua th, ha hn tha mãn mi nhu cu mua sm, chi tiêu ca khách hàng.

Th VietinBank i-Zero là th tín dng ni đa vi đy đ các tính năng: Hn mc tín dng linh hot, phù hp vi mi đi tượng khách hàng; thanh toán tin hàng hóa, dch v, rút tin mt trên toàn lãnh th Vit Nam; thi hn thanh toán lên đến 45 ngày…

Ngoài các tính năng chung ca th tín dng, vi thông đip “Chi tiêu thoi mái - không lo v lãi”, th i-Zero còn min lãi trn đi cho các giao dch chi tiêu qua th. Khách hàng được s dng th vi hn mc ngân hàng cp đ mua sm hàng hóa, dch v mà không phi tr lãi cho ngân hàng trong sut thi hn được cp hn mc tín dng th.

Sau kỳ hn thanh toán lên đến 45 ngày, nếu khách hàng chưa thanh toán hết cho ngân hàng, khách hàng s không phi tr lãi mà ch cn thanh toán cho ngân hàng khon phí qun lý giao dch là 1,99%. Áp dng đi vi dư n mi chu kỳ sao kê chưa được thanh toán ti ngày đến hn thanh toán thay vì phi tr lãi tính t ngày phát sinh giao dch như th tín dng quc tế thông thường.

Bên cnh ưu vit v lãi sut, ch th còn được tn hưởng ưu đãi tr góp ti hàng trăm đi tác ln trên toàn quc, tham gia h sinh thái th và các chương trình khuyến mãi ca VietinBank. Ngoài ra, khách hàng được tri nghim tính năng vượt tri v bo mt th thông qua vic cp và kim soát OTP cho mi giao dch thanh toán; tích hp tính năng cho phép ch th d dàng qun lý th mi nơi, mi lúc qua ngân hàng đin t hoc ng dng ngân hàng di đng - VietinBank iPay Mobile.

Thông tin chi tiết, liên h: phòng giao dch/chi nhánh VietinBank trên toàn quc hoc Tng đài chăm sóc khách hàng 1900 558 868; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 149 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng