Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu bị xử phạt thế nào?

Vi pham quy dinh ve mua lai co phieu bi xu phatChính ph va ban hành Ngh đnh s 156/2020/NĐ-CP quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc chng khoán và th trường chng khoán.Theo đó, k t ngày 1/1/2021, các hành vi vi phm quy đnh v mua li c phiếu trên th trường chng khoán s b x pht nghiêm.

C th, pht tin t 50 triu đng đến 70 triu đng đi vi mt trong các hành vi vi phm sau: Thc hin mua li c phiếu không đúng quy đnh pháp lut v thi hn, giá, khi lượng giao dch; Không làm th tc gim vn điu l hoc làm th tc gim vn điu l không đúng thi hn theo quy đnh pháp lut sau khi thc hin mua li c phiếu.

Pht tin t 70 triu đng đến 100 triu đng đi vi mt trong các hành vi vi phm sau:

Mt là, mua li c phiếu nhưng không báo cáo y ban Chng khoán Nhà nước theo quy đnh pháp lut hoc đã báo cáo nhưng chưa có văn bn thông báo ca y ban Chng khoán Nhà nước v vic nhn được đy đ tài liu báo cáo vic mua li c phiếu.

Hai là, mua li c phiếu khi không đáp ng đ điu kin theo quy đnh pháp lut.

Ba là, thay đi phương án mua li c phiếu, tr trường hp bt kh kháng hoc được y ban Chng khoán Nhà nước chp thun.

Bn là, mua li c phiếu không đúng vi phương án đã báo cáo y ban Chng khoán Nhà nước hoc ni dung đã công b thông tin ra công chúng.

Năm là, bán ra s c phiếu đã mua li, tr trường hp công ty chng khoán, công ty đi chúng mua li c phiếu ca chính mình được bán ra c phiếu ngay sau khi mua li trong các trường hp: Công ty chng khoán mua li c phiếu ca chính mình đ sa li giao dch hoc mua li c phiếu lô l; Công ty đi chúng mua li c phiếu l theo phương án phát hành c phiếu đ tr c tc, phương án phát hành c phiếu t ngun vn ch s hu; Công ty đi chúng mua li c phiếu lô l theo yêu cu ca c đông.

Bên cnh đó, theo quy đnh ca Ngh đnh s 156/2020/NĐ-CP, các đi tượng vi phm s phi thc hin bin pháp khc phc hu qu là buc np li s li bt hp pháp có được do thc hin hành vi vi phm quy đnh ti đim đ khon 2 Điu 16 Ngh đnh s 156/2020/NĐ-CP.

Xem 307 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng