Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tần suất mua ngoại tệ

Hinh anh ty giaChiu 17/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thông báo v giao dch chào mua ngoi t, vi điu chnh mi so vi trước.

C th, NHNN vn tiếp tc ngng mua ngoi t (USD) giao ngay, duy trì phương thc mua kỳ hn như áp dng t đu năm đến nay vi kỳ hn 6 tháng, giá mua vn gi nguyên 23.125 VND; tuy nhiên tn sut đã thay đi.

K t khi chuyn nhp t mua giao ngay sang mua kỳ hn vào đu năm nay, NHNN duy trì giao dch mua vào hàng ngày vi các ngân hàng thương mi, kèm cơ chế cho phép hy ngang 01 ln. Còn theo thông báo mi nói trên, nhà điu hành s chuyn sang tn sut thc hin mua vào 01 ln trong tun và n đnh vào th Tư; kỳ hn vn gi nguyên 6 tháng và mc giá mua vào hin vn là 23.125 VND.

Như vy, sau khi có bước gim khá mnh 50 VND giá mua vào cui năm 2020 theo phương thc mua giao ngay, NHNN ln lượt có các điu chnh trong hot đng mua vào ngoi t, chuyn sang mua kỳ hn, ri giãn tn sut giao dch như đ cp trên.

Xem 131 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng