Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Indonesia dự kiến sẽ ban hành quy định về ngân hàng kỹ thuật số

Indonesia du kien se ban hanh quy dinh ve ngan hang ky thuat soCơ quan Dch v Tài chính (OJK), cơ quan giám sát tài chính ca Indonesia (In-đô-nê-xi-a), d kiến s ban hành quy đnh nhm to hành lang pháp lý cho hot đng ca các ngân hàng k thut s vào gia năm nay.

Ông Anung Herlianto, Giám đc điu hành b phn nghiên cu và quy đnh ngân hàng thuc OJK, cho biết cơ quan này s không quy đnh chi tiết, thay vào đó là các nguyên tc hướng dn đi vi các ngân hàng k thut s nhm gim thiu ri ro có th phát sinh.

Ngân hàng k thut s được kỳ vng s giúp thúc đy nn kinh tế ln nht Đông Nam Á, nơi t l s dng đin thoi thông minh lên ti 70-80% song 1/3 trong tng s 270 triu dân vn chưa có tài khon ngân hàng.

Mi đây, hai công ty công ngh là Gojek có tr s ti Jakarta và Sea Ltd có tr s ti Singapore (Xinh-ga-po) đã mua li c phn ca các ngân hàng có kh năng chuyn đi thành ngân hàng k thut s.

Ngoài ra, các ngân hàng truyn thng ca Indonesia như BCA và Bank Mega cũng đã mua li các ngân hàng nh đ có th chuyn đi thành ngân hàng k thut s.

Ông Anung cho hay hin chưa có quyết đnh chc chn nào v vic cp giy phép ngân hàng k thut s cho các nhà đu tư mc dù OJK vn đ ng v kh năng này.

Theo ông Anung, OJK s xem xét các la chn như cho phép các công ty công ngh mua li các ngân hàng và biến chúng thành ngân hàng k thut s, hoc cp giy phép ngân hàng k thut s cho các nhà đu tư.

Ông Anung tiết l rng nếu OJK cp giy phép ngân hàng k thut s, các nhà đu tư s được yêu cu bơm mt lượng vn ti thiu như đi vi các nhà đu tư vào các ngân hàng thông thường. Các quy đnh khác, như yêu cu duy trì thanh khon như đi vi các ngân hàng thông thường, cũng s được đưa ra.

Theo ông Anung, OJK đang tho lun vi ngành ngân hàng và các bên liên quan khác nhm thăm dò ý kiến trên tinh thn OJK mun đáp ng nhng gì ngành công nghip ngân hàng cn.

Hin Indonesia có 108 ngân hàng thương mi và hơn 1.500 ngân hàng nông thôn phân b trên khp qun đo rng ln. Quc gia này đang n lc gim bt s lượng các ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng nh được yêu cu sáp nhp hoc bán cho các ngân hàng ln đ tim lc.

K t ngày 1/1 va qua, các ngân hàng phi đm bo vn ch s hu đt ít nht 1.000 t rupiah (71,4 triu USD), tr phi đang trong quá trình sáp nhp hoc sang nhượng. Bt đu t năm ti, tt c các ngân hàng phi đt s vn ti thiu 3.000 t rupiah.

Ông Anung cho biết: “H sinh thái đang thay đi rt nhanh. OJK đang xem xét rt nhiu quy đnh không còn có li nhm h tr ngành công nghip ngân hàng. Trong đó có vic gii hn quyn s hu ca ngân hàng”.

Theo đó, gii chc nước này khuyến khích dành ti đa 40% c phn ngân hàng cho các t chc tài chính, 30% cho các t chc phi tài chính và 20% cho các cá nhân.

Theo TTXVN

Xem 138 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng