Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

VietinBank trao giải Liên hoan văn nghệ “Lời ca dâng Đảng”

VietinBank trao giai Lien hoan van nghe Loi ca dang DangNgày 28/1/2021 ti Hà Ni đã din ra L Tng kết, trao gii Liên hoan văn ngh “Li ca dâng Đng” do B Tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam và Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) phi hp t chc, thiết thc chào mng Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng, k nim 91 năm ngày thành lp Đng Cng sn Vit Nam.

Hòa trong khí thế sôi ni khp c nước chào mng Đi hi Đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng, các cán b chiến s (CBCS) BĐBP, cùng vi cán b, nhân viên (CBNV) VietinBank đã đy mnh phong trào thi đua rng khp, phn đu hoàn thành xut sc nhim v chính tr được giao. Bên cnh đó, hot đng văn hóa văn ngh cũng được đy mnh, đc bit sau khi B Tư lnh BĐBP và VietinBank phi hp t chc trin khai chương trình Liên hoan văn ngh “Li ca dâng Đng”.

Sau na tháng phát đng và trin khai, vi s phi hp cht ch ca B Ch huy BĐBP và chi nhánh VietinBank ti các tnh, thành ph; Liên hoan văn ngh “Li ca dâng Đng” đã được đng lot t chc ti 44 tnh, thành ph có biên gii, đn biên phòng và hi đo trước ngày khai mc Đi hi Đng.

Liên hoan văn ngh “Li ca dâng Đng” đã to ra khí thế thi đua sôi ni và hào hng, c vũ đng viên tinh thn đ các CBCS BĐBP và các CBNV ca VietinBank hăng say lao đng, hc tp, công tác quyết tâm hoàn thành xut sc nhim v chính tr được giao, bo v vng chc ch quyn, an ninh biên gii Quc gia. “Li ca dâng Đng” không ch dng li phm vi BĐBP và VietinBank mà còn lan ta khp núi rng biên cương, hi đo ca T quc.

Cũng trong dp din ra Liên hoan, BĐBP và chi nhánh VietinBank ti các tnh, thành ph đã trao hơn 2.500 sut quà Tết tng các gia đình chính sách, h nghèo, các h dân tích cc tham gia bo v biên gii, các cháu nh được đ đu trong chương trình “Nâng bước em ti trường” và “Con nuôi Đn Biên phòng” vi tng tr giá trên 3 t đng.

Xem 268 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng