Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Đưa nợ lên sàn giao dịch

Hinh anh dua no len san giao dichSàn giao dch n ti Vit Nam đã được nhc li khi Ngân hàng Nhà nước va giao cho Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) xây dng và đưa vào vn hành sàn k t năm 2026...

N xu tn ti và gia tăng

Vic thành lp sàn giao dch n đã được đ cp t năm 2017, khi Ngh quyết 42 ca Chính ph ban hành v thí đim x lý n xu ca các ngân hàng (NH) được ban hành. Do chưa đ điu kin thành lp, t đó đến nay, vic mua bán n thc hin giao dch qua VAMC. Tính t khi Ngh quyết 42 có hiu lc đến hết quý 3/2020, VAMC đã x lý được khong 313.000 t đng n xu, trong đó x lý n xu ni bng hơn 167.900 t đng, chiếm 53,8%; x lý các khon n ngoài bng cân đi kế toán 74.900 t đng; riêng các khon n xu đã bán cho VAMC dưới hình thc trái phiếu đc bit, đã x lý được hơn 69.500 t đng.

Nhưng con s n xu đang có xu hướng tăng, nht là khi nhiu ngành ngh b nh hưởng bi dch Covid-19. Theo báo cáo ca Công ty chng khoán Rng Vit, thng kê t 17 ngân hàng thương mi niêm yết cho thy đến hết tháng 9.2020, n xu đt hơn 97.280 t đng, tăng 30,7% so vi cui năm 2019 và t l n xu tương đương 1,8% tng tài sn. Con s này phù hp vi t l n xu mà Ngân hàng Nhà nước công b dưới 2% mt phn nh các bin pháp tm thi do NHNN ban hành nhm ni lng các quy đnh v ghi nhn n xu đi vi các  doanh nghip chu nh hưởng ca dch Covid-19.

Công ty Rng Vit d báo, vi gi đnh tăng trưởng tín dng đt 9% so vi cùng kỳ vào năm 2020, ước tính t l n xu (không bao gm các khon đã bán cho VAMC) s đt khong 2,4% vào cui năm 2020. Nhiu kh năng n xu tiếp tc gia tăng trong thi gian ti do nh hưởng ca đi dch Covid-19 và s vượt ngưỡng 3% vào năm 2021.

Thi gian gn đây, các ngân hàng liên tc thúc đy vic x lý các khon n xu. BIDV, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank... liên tc rao bán nhng khon n xu có tài sn thế chp t chiếc xe vài chc triu đng đến nhà xưởng, máy móc, xe c, thiết b, bt đng sn lên đến hàng ngàn t đng. Nhưng hu như đa s các khon n đu b ế hàng và có khi rao bán đến 20 - 30 ln vn không có người đăng ký tham gia dù giá được điu chnh gim nhiu so vi mc khi đim. Chính vì vy, mt s ý kiến kỳ vng nếu có sàn giao dch n s giúp cho thanh khon các khon n được gia tăng, bn thân ngân hàng s nhanh chóng x lý được “cc máu đông”.

Khó hiu qu

Theo quyết đnh phê duyt Chiến lược phát trin ca VAMC đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, trong giai đon t năm 2021 - 2025, VAMC phi hoàn thin vic thành lp, đưa vào vn hành sàn giao dch n. Đng thi, đơn v này cn tiến hành xây dng trung tâm d liu v khon n/tài sn, hướng ti vic đ xut được thc hin trin khai kết ni thông tin vi Trung tâm thông tin tín dng quc gia (CIC) và các ngân hàng nếu đ điu kin nhm to ngun d liu đ khai thác, la chn x lý các khon n.

Trên thc tế, hot đng mua bán, giao dch n hin nay ngoài VAMC còn có s tham gia ca các đơn v, t chc khác như Công ty TNHH mua bán n VN (DATC) trc thuc B Tài chính; các công ty qun lý n và khai thác tài sn ca các ngân hàng (AMC) và nhng công ty t chc đu giá, thm đnh giá... Nhưng mi đơn v trên đu t t chc tìm kiếm nhà đu tư và bn thân người mua nếu cn cũng phi rt khó đ tìm hiu v khon n. Điu đó khiến cho lượng nhà đu tư tham gia rt ít và các khon n vn mãi tn đng trong các nhà băng.

Lut sư Trương Thanh Đc, Ch tch Hi đng thành viên Công ty Basico, nói thng không nên đt nhiu kỳ vng vic x lý n xu s tiến trin tt hơn. Bi không như nhng sàn giao dch hàng hóa khác, sàn giao dch n đây là các khon n xu, mt loi hàng hóa khá đc bit. Chính vì vy nó cũng đòi hi người tham gia hiu rõ hơn v nhng điu kin tham gia, bn cht ca vic mua bán n. Vi nhng quy đnh, điu kin tham gia vào vic mua bán n hin nay như vn điu l có th s hn chế đi tượng tham gia. Hơn na, bn cht ca vic mua bán các khon n đó là mua bán tài sn, quyn đòi n gn vi tài sn phi rõ ràng ch không ai mua mt khon n mà không có quyn x lý tài sn liên quan, hoc mt khon n không có tài sn thì cũng chưa chc thu hút được người mua. Theo ông Đc, cn sa đi nhng điu kin tham gia sàn giao dch n xu, thông tin khon n được rõ ràng minh bch, giá c tt... mi có th thu hút được nhiu thành phn tham gia, to ra tính thanh khon cho th trường.

Đng quan đim, TS Nguyn Anh Phong, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Lut TP.HCM, cho rng bn cht ca các khon n hu hết là n xu, n không có kh năng thu hi vn, vì vy s có rt hiếm khách hàng mun mua. Thm chí ngay c nhng khon n thông thường cũng không có người mua vì ri ro quá cao. Chính vì vy hot đng mua bán n hu như không có th trường vì ch toàn người bán mà người mua không có. Theo nguyên tc, đây là mt dng khiếm khuyết th trường thì Chính ph phi đng ra gii quyết.

Theo Thanh niên

Xem 2575 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

About Author

Xem theo ngày tháng