Thứ hai, 08 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Ngăn ngừa rủi ro mất tiền trong tài khoản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng

Agribank khuyen cao cac thu doan lua dao 1Sự hợp tác, thận trọng từ phía khách hàng sẽ là một yếu tố góp phần quan trọng ngăn ngừa rủi ro mất tiền trong tài khoản.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán để tránh tình trạng mất tiền trong tài khoản cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong hoạt động thanh toán. Tuy nhiên, sự hợp tác, thận trọng từ phía khách hàng sẽ là một yếu tố góp phần quan trọng ngăn ngừa rủi ro mất tiền trong tài khoản.

Thực tế, hoạt động thanh toán vẫn còn tồn tại những nguy cơ rủi ro, gian lận với một số phương thức, thủ đoạn của tội phạm có ứng dụng công nghệ cao như: thủ đoạn phishing để lấy thông tin nhằm chiếm đoạt tiền trên tài khoản của khách hàng; cài đặt phần mềm, mã độc lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng khi khách hàng giao dịch thanh toán, mua sắm trực tuyến; lắp đặt thiết bị để sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ ngân hàng (thiết bị skimming) tại các ATM nhằm lấy cắp thông tin thẻ và mã PIN; mua, thuê người hoặc sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản để nhận, chuyển tiền lừa đảo, cá độ trực tuyến, rửa tiền…; cung cấp dịch vụ, chấp nhận thanh toán thẻ tại các cửa hàng phục vụ khách du lịch nước ngoài trái quy định (sử dụng POS, QR Code của ngân hàng nước ngoài để thanh toán tại Việt Nam);...

Hoàn thiện về pháp lý nhằm nâng cao an toàn, bảo mật thanh toán

Thời gian qua, ngành Ngân hàng cũng triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán để tránh tình trạng mất tiền trong tài khoản cũng như bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Theo đó, NHNN đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán, trong đó tăng cường quy định về an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán, như:

Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động (Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động; (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 và Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016); Quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán  (tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016, Thông tư 02/2018/TT-NHNN, Thông tư 02/2019/TT-NHNN); Quy định về dịch vụ trung gian thanh toán (Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 và Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 và Thông tư  23/2019/TT-NHNN); Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng (Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng); Quy định về  hoạt động thẻ ngân hàng (tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 và Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017…); Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet (Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet).

Hiện nay, NHNN đang nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ sở pháp lý liên quan, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Theo đó, NHNN đã và đang hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, triển khai các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực thanh toán và an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán như: quy định về giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam; quy định về Bộ tiêu chuẩn thẻ chíp nội địa; quy định về tiêu chuẩn cơ sở đặc tả kỹ thuật QR-Code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam;…

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn chỉ đạo các NHTM trên địa bàn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh cần chủ động báo cáo UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc, vi phạm trên địa bàn.

Tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ thanh toán

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các khách hàng, các ngân hàng có nhiều biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh, nhằm bảo đảm các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của khách hàng. Trong thời gian tìm hiểu nguyên nhân, xử lý sự cố rủi ro, tùy theo từng vụ việc, tình huống cụ thể, ngân hàng có thể hoàn tiền, ứng tiền cho khách hàng, hoặc áp dụng chính sách ưu đãi về dịch vụ, lãi suất phù hợp... đối với trường hợp cụ thể.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong hoạt động thanh toán.

Theo đó, NHTM đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền, tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng, ngăn ngừa việc lợi dụng sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp.

Thực hiện chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử (thẻ chip) theo lộ trình quy định (theo quy định tại Thông tư  41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng); áp dụng các giải pháp công nghệ xác thực và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật.

Đặc biệt, xử lý kịp thời các vụ việc rủi ro, gian lận xảy ra và các yêu cầu tra soát khiếu nại đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng (theo quy định tại Thông tư  41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; Thông tư 30/2016/TT-NHNN phần về xử lý kết quả tra soát, khiếu nại của khách hàng).

Năng lực của bộ máy quản trị, điều hành và phát triển các hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ thông tin được nâng cao. Hiệu lực, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngân hàng mình được nâng cao.

Việc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật cũng rất cần thiết, qua đó tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán, dịch vụ thanh toán mới.

Để đảm bảo an toàn trong các giao dịch ngân hàng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, hạn chế những rủi ro, các NHTM cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức và phối hợp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng; cảnh báo kịp thời những phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, chú trọng việc xây dựng chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về an toàn thông tin.

Khách hàng cần lưu ý để tránh mất tiền trong tài khoản

Trước những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra khi tham gia, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, phía cơ quan quản lý đã thường xuyên yêu cầu các NHTM, NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan, khi triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức và phối hợp phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, cần khuyến cáo, cảnh báo đối với khách hàng/người sử dụng.

Theo đó, khách hàng không nên sơ suất, mất cảnh giác để lộ thông tin và bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo; bất cẩn trong thực hiện giao dịch thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến; không thực hiện đúng hướng dẫn của các ngân hàng nhằm phát hiện kịp thời các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, gian lận; không cho thuê, cho mượn tài khoản…

Tương tự như với các tài khoản khác trên Internet, người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn và tên miền của website trước khi nhập thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập. Việc giả mạo các website đăng nhập vào hệ thống ngân hàng hay Gmail, Facebook... để lừa nạn nhân đăng nhập đã trở nên rất phổ biến.

Người dùng cũng cần thường xuyên cập nhật các phần mềm diệt virus mới nhất trên máy tính và điện thoại di động của mình. Khi máy tính/điện thoại bị nhiễm virus, các phần mềm nghe lén có thể ghi lại mọi thao tác bàn phím của nạn nhân, bao gồm cả tên đăng nhập, mật khẩu, website đăng nhập... Khi có các dữ liệu này, có thể dễ dàng chiếm tài khoản của nạn nhân.

Trong giao dịch tài chính, khi ngân hàng gửi mã OTP hay mã xác thực trên điện thoại di động, khách hàng cần bảo mật tin nhắn cá nhân. Ngoài ra, việc nâng cao ý thức bảo mật luôn là điều cần thiết. Khi nhận được tin nhắn lạ từ ngân hàng gửi tới điện thoại, người dùng cần cảnh giác và kiểm tra ngay tài khoản của mình chứ không nên bỏ qua.

Để hạn chế những sự cố về mất tiền trong tài khoản, khách hàng cần lưu ý:

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng/người sử dụng thẻ cần tuân thủ theo các hướng dẫn của ngân hàng, cần lưu số điện thoại đường dây nóng để khi gặp sự cố có thể liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Khi gặp sự cố, khách hàng cần bình tĩnh phối hợp với các ngân hàng để giải quyết; đặc biệt cần nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm trên mạng, đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến nên thực hiện giao dịch với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có uy tín trên thị trường.

Ngoài ra, khách hàng/người sử dụng thẻ cần bảo mật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật mã... để tránh bị lợi dụng (không cung cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu, OTP trong bất kỳ trường hợp nào yêu cầu để nhận/nạp tiền; không sử dụng mã PIN gắn liền với các thông tin cá nhân như số di động, số chứng minh thư, ngày sinh, ghi số PIN bỏ vào ví; không nạp/chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ khi nhận được các cuộc gọi lạ...). Khách hàng không mở hộ thẻ/tài khoản cho người khác, kể cả cho mượn hoặc bán.

Theo DIV

Xem 2218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng