Thứ hai, 25 Tháng 1 2021
TIN MỚI

VietinBank thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017 (CTG1727T2/01)

VietinBank thanh toan lai Trai phieu phat hanh dot 2 nam 2017Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2017 (CTG1727T2/01).

Trái phiếu chào bán:

Mã trái phiếu CTG1727T2/01
 Mệnh giá trái phiếu  10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu
 Số lượng trái phiếu phát hành  200.000 (Hai trăm nghìn) trái phiếu
 Giá trị trái phiếu chào bán  2.000 (Hai nghìn) tỷ đồng
 Kỳ hạn trái phiếu  10 năm
 Ngày phát hành  14/11/2017
 Ngày đáo hạn  14/11/2027

Thanh toán lãi trái phiếu:

Mã trái phiếu CTG1727T2/01
 Ngày chốt danh sách  5/11/2020
 Mục đích thanh toán  Thanh toán lãi trái phiếu từ ngày 14/11/2019 cho đến nhưng không bao gồm ngày 14/11/2020
 Lãi suất kỳ tính lãi (theo thông báo xác định lãi suất của Đại lý thanh toán)  8,1%/năm
 Tỷ lệ thanh toán  01 Trái phiếu được hưởng 810.000 đồng
 Ngày thanh toán lãi  14/11/2020 (Thứ Bảy)
 Ngày chuyển tiền thanh toán  16/11/2020 (Thứ Hai)

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, Người sở hữu trái phiếu ngừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu từ ngày 5/11/2020 đến ngày 14/11/2020.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities); Điện thoại: 024.39741.771 (Ext: 6999).

Xem 2087 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng