Thứ bảy, 16 Tháng 1 2021
TIN MỚI

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020

Hinh anh chinh sach moiQuy định mới về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ; Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Thông tư số 73/2020/TT-BTC ban hành ngày 07/8/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, Thông tư sửa đổi: khoản 7 và bổ sung khoản 14 Điều 3; điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 6; khoản 2 và bổ sung khoản 4 Điều 8; Khoản 1 và khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

Thông tư số 78/2020/TT-BTC ban hành ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020

Theo Thông tư quy định, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm: Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án; Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng; Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định về xử lý vi phạm cụ thể: Vi phạm Luật Kế toán và các quy định trong Thông tư này, tuỳ theo tính chất, nội dung và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;  Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ

Thông tư số 80/2020/QĐ-BTC ngày 3/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/10/2020

Thông tư hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 88/2014/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Đối với phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ, Thông tư gửi báo cáo theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 95/2018/NĐ-CP cho Bộ Tài chính bằng một trong các phương thức sau: Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; Gửi báo cáo qua địa chỉ hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..; Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Nghị định quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại; Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác; Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không

Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ban hành ngày 26/08/2020 của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Theo Nghị định, đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách tăng từ 100.000 đơn vị tính toán lên thành 128.821 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm tăng từ 4.150 đơn vị tính toán lên thành 5.346 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 1.000 đơn vị tính toán lên thành 1.288 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách.

Đối với vận chuyển hàng hoá, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 17 đơn vị tính toán lên thành 22 đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hoá.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Nghị định số 99/202//NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.

Theo đó, phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối và có thể bị tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính.

Đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây, có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng: Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế theo quy định; Thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng ½ so với tổ chức.

Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế đã quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Theo Nghị định, đối với kho chứa hàng miễn thuế đặt trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế khác với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông tin hàng hóa đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử trước khi vận chuyển hàng hóa, khi vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế phải kèm theo chứng từ xuất kho. Trong trường hợp thực hiện thủ công hoặc hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản về việc vận chuyển hàng hóa với cơ quan hải quan và gửi dữ liệu đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử trong vòng 24 giờ kể từ khi sự cố hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khắc phục.

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/09/2020 quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Nghị định này.

Theo đó, Nghị định quy định rõ, gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.

Xem 1778 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng