Thứ năm, 26 Tháng 11 2020
TIN MỚI
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020, tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Trí tuệ- Kỷ cương- Nêu gương”.

Dự Đại hội sẽ có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí rất quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Tại Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề cập đến những phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó có việc tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện hiệu quả công tác thông tin trước, trong và sau Đại hội, công tác tuyên truyên cần chú trọng vào các nội dung về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ cách mạng; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuyên truyền các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền về kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra…

Xem 163 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng