Chủ nhật, 25 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Home Credit Việt Nam được sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

Home Credit Viet Nam anh hoat dongNgày 21/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1684/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Home Credit Việt Nam.

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit như sau:

“Điều 2: Vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit là: 2.050.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng) do Công ty Home Credit N.V. (có trụ sở chính tại Hà Lan) sở hữu 100% Vốn điều lệ”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt nam số 90/GP-NHNN ngày 23/09/2019; Quyết định số 2599/QĐ-NHNN ngày 19/12/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.

Quyết định mới ban hành quy định rõ, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem 1123 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng