Thứ năm, 24 Tháng 9 2020
TIN MỚI

VietinBank thông báo bán đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

I. Tài sản bán đấu giá:

- Quyền sử dụng đất của 4 thửa đất số lô: A1 (A1-1, A1-2, A1-3, A1-4, A1-5, A1-6, A1-7, A1-8), B5, B56, B6, tờ bản đồ số 00, Khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Tổng diện tích sử dụng đất: 33.049,80 m2 (Bằng chữ: Ba mươi ba nghìn không trăm bốn mươi chín phẩy tám mét vuông), trong đó:

+ Tha đt s: Lô A1 (A1-1. A1-2, A1-3, A1-4, A1-5, A1-6, A1-7, A1-8) có din tích 11.386 m2.

+ Tha đt s: Lô B5 có din tích 9.210,40 m2.

+ Tha đt s: Lô B56 có din tích 3.256 m2.

+ Tha đt s: Lô B6 có din tích 9.197,4 m2.

- Hình thc s dng: S dng riêng 33.049,80 m2; s dng chung: Không.

- Mc đích s dng: Đt sn xut kinh doanh.

- Thi hn s dng: Lâu dài.

- Ngun gc s dng: Nhà nước giao đt có thu tin s dng đt - nhn chuyn nhượng Quyn s dng đt.

II. Giá khi đim, tin đt trước:

- Giá khi đim là: 496.125.000.000 đng (Bng ch: Bn trăm chín mươi sáu t mt trăm hai mươi lăm triu đng).

Giá khi đim trên chưa bao gm thuế GTGT (Phn giá tr Quyn s dng đt chu thuế theo quy đnh). Thuế GTGT, phí và l phí trước b sang tên… liên quan đến vic hoàn tt th tc chuyn nhượng do Bên trúng đu giá chu trách nhim chi tr.

- Tin đt trước đu giá: 50.000.000.000 đng/h sơ tham gia đu giá (Bng ch: Năm mươi t đng).

III. Thi gian, đa đim, xem tài sn, bán thu h sơ, np tin đt trước và đu giá:

- Thi gian, đa đim xem tài sn: Ngày 27, 28 và 31/8/2020; Ti Khu đô th mi Phước Trch - Phước Hi, phường Ca Đi, TP. Hi An, tnh Qung Nam.

- Thi gian, đa đim tham kho và bán h sơ: T ngày 10/8/2020 đến hết ngày 3/9/2020 ti Trung tâm dch v bán đu giá tài sn Qung Nam.

- Thi gian np tin đt trước: T ngày 3/9/2020 đến 15h00 ngày 4/9/2020.

- Thi gian, đa đim đăng ký tham gia đu giá: T ngày 3/9/2020 đến 16h00 ngày 4/9/2020 ti Trung tâm dch v bán đu giá tài sn Qung Nam.

- Thi gian, đa đim t chc đu giá: Vào 8h00 ngày 8/9/2020 ti Hi trường S Tư pháp tnh Qung Nam; Đa ch: S 6 Nguyn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, tnh Qung Nam.

IV. Điu kin, cách thc đăng ký tham gia đu giá và hình thc, phương thc đu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đu giá phi np h sơ tham gia đu giá hp l gm 1 đơn đăng ký tham gia đu giá đin đy đ thông tin theo mu, 1 bn sao Chng minh nhân dân hoc Giy chng nhn đăng ký doanh nghip có chng thc, 1 bn sao giy np tin đt trước vào tài khon s 119000113174 ca Trung tâm dch v đu giá tài sn Qung Nam m ti VietinBank Qung Nam.

- Đu giá bng hình thc b phiếu trc tiếp ti cuc đu giá, theo phương thc tr giá lên.

- Mi chi tiết xin liên h:

+ Trung tâm Dch v đu giá tài sn Qung Nam. Đa ch: S 6 đường Nguyn Chí Thanh, TP. Tam Kỳ, tnh Qung Nam. Đin thoi: (02353) 818557. Website: dgts.moj.gov.vn.

+ Tr s chính VietinBank ti đa ch: S 108 Trn Hưng Đo, phường Ca Nam, qun Hoàn Kiếm, TP. Hà Ni

Xem 1147 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng