Thứ ba, 29 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

De xuat moi ve co cau bieu gia ban le dien sinh hoatBộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)
 1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 90%
 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 108%
 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 141%
 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 160%
 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 168%

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Phương án 2A:

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)
 1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 90%
 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 108%
 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 141%
 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 160%
 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 274%
 2. Giá bán lẻ điện một giá
 Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá 145%

Phương án 2B:

Nhóm đối tượng khách hàng Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)
 1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100 90%
 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 108%
 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 141%
 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 160%
 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên 185%
 2. Giá bán lẻ điện một giá
 Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá 155%

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Toàn văn dự thảo xem tại đây.

Xem 208 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng