Thứ ba, 29 Tháng 9 2020
TIN MỚI

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

ACB anh hoat dongNgày 31/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5511/NHNN-TTGSNH về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc ACB tăng vốn điều lệ từ 16.627.372.770.000 đồng (Mười sáu nghìn sáu trăm hai mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng) lên 21.615.584.600.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm mười lăm tỷ năm trăm tám mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng). Dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2019 theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ACB thông qua tại Nghị quyết số 1798/TCQĐ-ĐHĐCĐ.20 ngày 16/6/2020 theo đề nghị của ACB tại văn bản số 2803/CV-VPHĐQT.20 ngày 24/7/2020 và hồ sơ kèm theo.

ACB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

ACB chỉ được thực hiện chia cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Xem 1332 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng