In trang này

VietinBank thông báo lãi suất Trái phiếu mã CTG2028T2/01 và CTG2030T2/01

Thong baoVới tư cách là Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái phiếu theo quy định tại Bản Cáo Bạch ban hành ngày 4/6/2020, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo lãi suất Trái phiếu VietinBank mã CTG2028T2/01 và CTG2030T2/01 của kỳ tính lãi đầu tiên từ ngày 30/7/2020 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30/7/2021.

Mã Trái phiếu CTG2028T2/01  CTG2030T2/01
 Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên 6,9% 7,0%

- Lãi suất Trái phiếu 2028 = Lãi suất tham chiếu + 0,9%/năm

- Lãi suất Trái phiếu 2030 = Lãi suất tham chiếu + 1,0%/năm

- Lãi suất tham chiếu: Là bình quân lãi suất tiết kiệm tiền gửi cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại ngày xác định lãi suất là ngày 30/7/2020.

Ngân hàng tham chiếu Lãi suất (%)
 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 6,0%
 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 6,0%
 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch) 6,0%
 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 6,0%
Xem 1693 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng