Thứ hai, 10 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Ngân hàng chủ động, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua đại dịch

Ngan hang chu dong kip thoi ho tro doanh nghiepTrong hơn 1 tháng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã 2 lần giảm các mức lãi suất điều hành, 2 lần liên tiếp chỉ đạo Napas, các tổ chức tín dụng (TCTD) miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trên tinh thần đồng hành, chia sẻ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn ngân hàng, NHNN cũng chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức 13 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chưa đầy 2 tháng 2 lần giảm lãi suất điều hành

Trong điều hành lãi suất, NHNN đã điều chỉnh giảm 02 lần đồng bộ các mức lãi suất với quy mô tương đối lớn và liên tục (ngày 17/3/2020 và 13/5/2020) với tổng mức giảm khoảng 1,0-1,5%/năm lãi suất điều hành để sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, tạo điều kiện cho các TCTD tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp hơn, qua đó có điều kiện hỗ trợ khách hàng giảm chi phí vốn vay, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng thời, để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân, NHNN cũng điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên (gồm nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) của TCTD đối với khách hàng với tổng mức giảm là 1%/năm (hiện mức là 5%/năm); giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng (Trần lãi suất tiền gửi VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng của TCTD là 0,2%/năm; Trần lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn của TCTD từ 1 đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm).

Việc điều chỉnh giảm mạnh trần lãi suất cho vay VND về mức 5%/năm, sát với lãi suất huy động ngắn hạn của TCTD thể hiện thông điệp mạnh mẽ của ngành Ngân hàng trong việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.

So với đầu năm, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm, lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức 5,0%/năm, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Hiện, mặt bằng lãi suất huy động sau điều chỉnh của TCTD phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4-4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 5,1-6,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,4%/năm. Các TCTD áp dụng lãi suất cho vay tối đa đối với khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức 5%/năm.

Tính từ tháng 9/2019 đến nay, NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm là 1,75%/năm, đồng thời giảm 0,8-1,25%/năm trần lãi suất huy động, giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. So với các nước trong khu vực, mức giảm lãi suất của Việt Nam hiện lớn nhất.

Trong lĩnh vực thanh toán, NHNN đã chỉ đạo Napas, TCTD giảm, miễn phí giao dịch thanh toán, cụ thể: chỉ đạo Napas, TCTD 02 lần liên tiếp miễn, giảm các phí dịch vụ thanh toán; đồng thời chỉ đạo TCTD miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn qua tài khoản ngân hàng; chỉ đạo TCTD miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, NHNN ban hành Thông tư 04/2020/TT-NHNN điều chỉnh giảm 50% phí dịch vụ thanh toán trong nước qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Sau 02 lần giảm phí, 63% giao dịch thanh toán của khách hàng qua liên ngân hàng 24/7 qua Napas được miễn hoặc giảm phí với tổng số tiền phí TCTD đã miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 là khoảng 1.004 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020, số thu phí dịch vụ thanh toán của NHNN giảm khoảng 285 tỷ đồng để hỗ trợ TCTD tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp.

Hỗ trợ người lao động khó khăn về tài chính do dịch

Đối với người nghèo, đối tượng chính sách, người lao động bị khó khăn do dịch, NHNN đã chủ động đề xuất với Chính phủ cho vay tái cấp vốn với lãi suất 0%số tiền 16.000 tỷ đồng để NHCSXH cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch với lãi suất 0%.

Ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết 42/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, NHNN đã kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để NHCSXH triển khai thực hiện. Cụ thể: Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với NHCSXH theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg; Quyết định số 9251/QĐ-NHNN ngày 13/5/2020 về việc tái cấp vốn đối với NHCSXH theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

NHNN cũng ban hành công văn số 3054/NHNN-TT ngày 28/4/2020 chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ  và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, đến nay NHNN đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Để chương trình hỗ trợ của Chính phủ đến được với người dân, hiện nay, NHNN đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg theo hướng sửa đổi tiêu chí nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Về phía NHCSXH, thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, NHCSXH đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ như văn bản số 2129/HD-NHCS ngày 27/4/2020 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động; văn bản 2363/NHCS-TDNN ngày 07/5/2020 về việc tra cứu thông tin tín dụng phục vụ cho vay trả lương ngừng việc; văn bản số 2537/NHCS-CNTT ngày 15/5/2020 về việc hướng dẫn cập nhật kết quả xử lý hồ sơ vay vốn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, NHCSXH đã chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND), Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp để triển khai thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và tổ chức tập huấn trực tuyến đến chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố để hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện.

Trên 1,13 triệu tỷ đồng cho vay mới với lãi suất ưu đãi

Thông qua 13 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp được tổ chức trên toàn quốc, ngành Ngân hàng lắng nghe các Sở, ban ngành, hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh khó khăn do dịch Covid-19, vướng mắc trong quá trình vay vốn, tiếp cận chính sách để kịp thời tháo gỡ. Các Hiệp hội, doanh nghiệp đều ghi nhận, đánh giá cao sự  vào cuộc quyết liệt của ngành Ngân hàng trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn trên địa bàn.

 Đến nay, tất cả các TCTD, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ trong việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch theo chỉ đạo của NHNN, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 258 nghìn khách hàng với dư nợ khoảng 177 nghìn tỷ đồng, đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 421 nghìn khách hàng với dư nợ 1,26 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt trên 1,13 triệu tỷ đồng cho hơn 238 nghìn khách hàng, lãi suất cho vay mới thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5%/năm so với trước dịch.

Riêng NHCSXH đã thực hiện gia hạn nợ cho hơn 154 nghìn khách hàng với dư nợ trên 3.800 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho trên 75 nghìn khách hàng với dư nợ gần 1.600 tỷ đồng, cho vay mới đối với trên 1 triệu khách hàng với dư nợ gần 39 nghìn tỷ đồng.

Từ những ngày đầu năm, ngay khi xảy ra dịch bệnh, NHNN đã chủ động ban hành các văn bản và tổ chức làm việc trực tiếp với các TCTD để yêu cầu rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng, xây dựng các chương trình, kịch bản hành động của ngân hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Đồng thời, ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/3/2020 tạo cơ sở pháp lý để các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho khách hàng; đây là giải pháp hữu hiệu giúp giảm áp lực về nguồn tiền trả nợ đến hạn cho khách hàng và cũng chính là giải pháp giúp các TCTD có điều kiện để cho vay mới.

Ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 yêu cầu các TCTD đẩy mạnh hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng; tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất ở mức tối đa.

Theo Thời báo Ngân hàng

Xem 206 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng