Chủ nhật, 17 Tháng 1 2021
TIN MỚI

BIDV Thanh Hoá thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thong baoNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm. Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thanh Hóa phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

Thông tin tài sản:

TT Loại tài sản Số lượng Chất lượng Giấy tờ về tài sản
1

Xe ô tô con TOYOTA Corolla Altis 2.0;

BKS : 36A - 010.98

01 Hoạt động bình thường Đăng ký xe ô tô số 007412 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/07/2011.
2

Xe ô tô con TOYOTA - INNOVAG;

BKS: 36A - 065.36

01 Hoạt động bình thường Chứng nhận đăng ký ô tô 009837 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/07/2013

- Giá khởi điểm:

+ Xe ôtô con TOYOTA Corolla Altis 2.0 ; BKS : 36A - 010.98: 420.000.000VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mười triệu đồng Việt Nam)

+ Xe Ô tô con TOYOTA - INNOVAG; BKS: 36A - 065.36: 220.000.000VND (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam)

Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá, Phòng Khách hàng doanh nghiệp. Địa chỉ: 26 Đại lộ Lê Lợi - P.Điện Biên - TP.Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

- Đầu mối liên hệ: Ông Hoàng Cao Nguyên (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0969.879.268).

Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thanh Hóa sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thanh Hóa không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 2935 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng