Thứ tư, 15 Tháng 7 2020
TIN MỚI

LienVietPostBank ban hành lãi suất huy động vốn

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 1Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ban hành Quyết định số 6012/2020/QĐ-LienVietPostBank lãi suất huy động vốn tại các Phòng giao dịch Bưu điện, có hiệu lực kể từ ngày 20h ngày 13/5/2020.

Biểu lãi suất cụ thể

1. Tiết kiệm Không kỳ hạn (%/năm): 0,10%/năm

2. Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân (%/năm): 0,10%/năm

3. Các sản phẩm tiết kiệm Có kỳ hạn (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 2* Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LietVietPostBank ngày 29/09/2017 dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực, theo đó:

- Đối với các tài khoản còn lưu hành đến ngày liền trước ngày hiệu lực dừng triển khai sản phẩm, lãi suất của tài khoản không thay đổi.

- Đối với các tài khoản đến hạn từ ngày dừng triển khai được chuyển đổi sang loại Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần với kỳ hạn và lãi suất tương ứng.

4. Tiết kiệm gửi góp (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 35. Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 46. Tiết kiệm Bậc thang (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 57. Tiết kiệm Sinh lời tối ưu (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 68. Tiết kiệm Gửi tiền linh hoạt (%/năm):

LienVietPostBank ban hanh lai suat huy dong von 7

Xem 324 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng