Chủ nhật, 17 Tháng 1 2021
TIN MỚI

VietinBank điều chỉnh lãi suất tiền gửi

VietinBank dieu chinh lai suat tien guiNgày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản điều chỉnh lãi suất tiền gửi VND và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa trong một số lĩnh vực ngành kinh tế của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi. Thông báo điều chỉnh lãi suất này có hiệu lực từ ngày 13/5/2020.

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020 quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VietinBank tiến hành điều chỉnh lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng. Việc điều chỉnh lãi suất này được xem là giải pháp cần thiết, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo đó, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm.

Lãi suất sản phẩm tiền gửi khách hàng

Kỳ hạn Trần lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân (%/năm) Trần lãi suất huy động đối với khách hàng tổ chức (%/năm) (*)
VND USD EUR VND USD EUR
Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
  Tiết kiệm thông thường/Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn
 Dưới 1 tháng 0,20 0,00 - 0,20 0,00 -
 Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 4,00 0,00 0,10 4,00 0,00 0,10
 Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 4,00 0,00 0,10 4,00 0,00 0,10
 Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 4,25 0,00 0,10 4,25 0,00 0,10
 Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 4,25 0,00 0,10 4,25 0,00 0,10
 Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 4,25 0,00 0,10 4,25 0,00 0,10
 Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
 Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
 Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
 Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
 Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
 Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 5,10 0,00 0,10 5,10 0,00 0,10
  12 tháng 6,80 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20
 Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 6,60 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20
 Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6,70 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20
 Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 6,80 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20
 36 tháng 6,60 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20
 Trên 36 tháng 6,60 0,00 0,20 6,30 0,00 0,20

(*) Khách hàng tổ chức không bao gồm tổ chức tín dụng

Lưu ý: Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể quý khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên cả nước.

Xem 689 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng