Thứ sáu, 22 Tháng 6 2018
TIN MỚI

Thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng nhanh

Hinh anh thanh toan POSTheo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) năm 2016, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống này đạt 320.000 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2015.

Con số này cho thấy người dân đã giảm dần rút tiền từ ATM mà chuyển sang chuyển khoản, thanh toán không dùng tiền mặt. Sự dịch chuyển tỷ trọng giao dịch tiền mặt sang giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ là tín hiệu tốt cho thị trường.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng tính bảo mật, an toàn trong thanh toán qua thẻ ngân hàng, để ngăn ngừa tình trạng gian lận, giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho các bên khi tham gia giao dịch thẻ; áp dụng các giải pháp công nghệ bảo mật tiên tiến đối với hệ thống thanh toán thẻ.

Báo cáo của Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra; nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về thanh toán không dùng tiền mặt có sự cải thiện tích cực.

Cụ thể, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho thanh toán thẻ được cải thiện chất lượng, tập trung đầu tư phát triển, số lượng các máy chấp nhận thẻ (POS) có tốc độ tăng trưởng nhanh; đến cuối tháng 10/2016, trên toàn quốc có trên 254.000 POS và 17.379 ATM được lắp đặt (tăng lần lượt là 13,77% và 5,39% so với thời điểm cuối năm 2015).

Thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, số lượng thẻ phát hành, số lượng và giá trị giao dịch thẻ tăng khá nhanh; đến cuối tháng 10-2016, số lượng thẻ phát hành đạt mức trên 110,8 triệu thẻ (tăng 11,36% so với thời điểm cuối năm 2015).

Công tác an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán điện tử được tăng cường, các hệ thống công nghệ của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán phục vụ cho thanh toán điện tử cơ bản được đảm bảo an toàn và bảo mật.

Một số ngân hàng thương mại đã chủ động trong việc đầu tư, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ thanh toán mới, hiện đại, như xác thực vân tay, sinh trắc, sử dụng mã QR Code, thanh toán phi tiếp xúc, mang lại tiện lợi và an toàn trong giao dịch thanh toán điện tử.

Nhờ đó, tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần, từ 14,02% năm 2010 còn khoảng 12% hiện nay; tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng ở mức khá cao, đến cuối tháng 10-2016 đã đạt trên 67,4 triệu tài khoản cá nhân (so với mức 16,8 triệu tài khoản vào cuối năm 2010).

Nhiều chính sách hỗ trợ

Theo lộ trình đến tháng 2/2017, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn thẻ chip để triển khai thí điểm. Sau khi thí điểm xong sẽ triển khai nhân rộng. Đến năm 2020 sẽ hoàn thành chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển đổi này cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên thẻ một cách an toàn và triển khai một số công nghệ ứng dụng mới.Đầu năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã ký Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ.

Chỉ thị nêu rõ, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động thanh toán, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán điện tử và thanh toán thẻ cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ.

Ngày 30/12, 2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đề án đã đề ra mục tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; phát triển mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại các điểm bán; nâng dần số lượng, giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ. Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm. Bên cạnh đó, thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai, theo dõi thực hiện các giải pháp trong Đề án, hàng năm tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất các giải pháp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tổng kết vào cuối năm 2020; chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của mình phụ trách.

Xem 1188 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.